Inspiratietraject Samen beter naar een nieuwe ggz

Leerdoelen

De deelnemer:

 • kan het denkkader vanuit SamenBeter en positieve gezondheid beschrijven;
 • kan benoemen welke nieuwe inzichten en knelpunten op dit moment spelen in de huidige GGZ en de zorg in zijn geheel;
 • kan de vier basisprincipes benoemen uit het gedachtengoed SamenBeter;
 • kan beschrijven wat de relevantie van positieve gezondheid en Samen Beter voor zijn of haar huidige praktijk kan zijn;
 • kan manieren beschrijven op welke manier de uitgangspunten van Samen Beter gestalte krijgen in de praktijk;
 • kan benoemen van welke bronnen hij/zij gebruik kan maken.

Extra informatie

Onderdeel van dit inspiratietraject is GGZ Inspiratie Samen beter naar een nieuwe ggz. Dit element is los en gratis te bekijken voor iedereen.

 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psychotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Begeleider

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

30 minuten

Dit product is niet geaccrediteerd

deNggz_IT_0228

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap