Slaapproblemen bij kinderen en jongeren met autisme

Slaapproblemen spelen bij deze groep een grotere rol dan vaak wordt gedacht. Het is daarom belangrijk om deze problemen tijdig te herkennen en de juiste begeleiding te bieden.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • Weet de deelnemer slaapproblemen en -stoornissen bij jeugdigen met autisme beter te signaleren en de juiste behandeling in te zetten die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de doelgroep.

Subdoelen:

 • Weet de deelnemer wat normale en abnormale slaapontwikkeling is.
 • Weet de deelnemer dat slaapproblematiek relatief vaak voorkomt bij jeugdigen met autisme (in verhouding tot de algemene bevolking) en waarom dat zo is.
 • Weet de deelnemer tot welke problemen in het dagelijks leven slaapproblematiek kan leiden.
 • Weet de deelnemer wat de oorzaken van slaapproblematiek kunnen zijn.
 • Weet de deelnemer onderscheid te maken tussen milde slaapproblemen en ernstige slaapstoornissen.
 • Heeft de deelnemer handelingsrepertoire ontwikkeld om de slaapproblemen in kaart te brengen en te duiden, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 6-12-jarigen en 12-18-jarigen.
 • Heeft de deelnemer handelingsrepertoire ontwikkeld om de slaapproblemen samen met de jeugdige en/of ouders aan te pakken, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 6-12-jarigen en 12-18-jarigen.
 • Weet de deelnemer wanneer er voor behandeling doorverwezen dient te worden naar een expert (zoals een somnoloog of een kinder- en jeugdpsychiater).

Extra informatie

Dit leerproduct is ontwikkeld door Kenniscentrum KJP en gefinancierd door het SGS Fonds en Stichting Jong. Het is gratis beschikbaar voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor zorgverleners in de jeugdhulp die werken met kinderen en jongeren met autisme, zoals:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Psychiater
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundige
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, wo

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 4
 • LV-POH-GGZ 4
 • SKJ 4
 • FGZpT 4
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 4/ in aanvraag
 • NIP Eerstelijnspsychologen 4 / in aanvraag
 • NVvP (Ned. Vereniging voor Psychiatrie) in aanvraag

KJPSla_LT_0348

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap