Motiverende gespreksvoering 1

In dit eerste leertraject binnen het thema MGV wordt ingegaan op de betekenis van motiverende gespreksvoering in de ggz. De cursisten maakt kennis met de vier processen: engageren, focussen, evoceren en plannen. Dit leertraject gaat dieper in op het proces ‘engageren’. De vervolgtrajecten behandelen de andere processen.

Leerdoelen

De volgende hoofdleerdoelen worden in deze module afgedekt:


 • De cursist ziet het nut van motiverende gespreksvoering in
 • De cursist realiseert zich dat de kans op het gewenste gedrag vele malen groter is.
 • De cursist realiseert zich dat hij beter in staat is het herstelproces richting te geven.
 • De cursist weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt.
 • De cursist kan de verschillende aspecten op basaal niveau herkennen en weet wat elk proces inhoudt.
 • De cursist weet wat de spirit is.
 • De cursist is bekend met de vier processen en weet wat het proces engageren inhoudt. De cursist is bekend met de ORBSI in het kader van engageren.

Extra informatie

Leertraject

Deze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:Naast bovenstaande vier trajecten zijn er rond MGV enkele doelgroep-specifieke leerproducten ontwikkeld:


Doelgroep

Doordat de doelgroep divers is, wordt in de module rekening gehouden met niveauverschillen. Deze worden duidelijk door de afname van de starttoets of 0-meting. Naar aanleiding van de resultaten in deze 0-meting wordt een passend leeradvies aangeboden aan de cursist. Dit leeradvies kan inhouden dat bepaalde onderdelen binnen de module overgeslagen worden.

 • Agogen
 • Artsen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NIP Eerstelijnspsychologen 1
 • SKJ 4
 • Accreditatiebureau Cluster 123 2
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 4

MGV1xx_LT_0004

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap