Motiverende gespreksvoering 1

In dit eerste leertraject binnen het thema MGV wordt ingegaan op de betekenis van motiverende gespreksvoering in de ggz. De cursisten maakt kennis met de vier processen: engageren, focussen, evoceren en plannen . Dit leertraject gaat dieper in op het proces ‘engageren’. De vervolgtrajecten behandelen de andere processen.

Leerdoelen

De volgende hoofdleerdoelen worden in deze module afgedekt:

\n
  \n
 • De cursist ziet het nut van motiverende gespreksvoering in
 • \n
 • De cursist realiseert zich dat de kans op het gewenste gedrag vele malen groter is.
 • \n
 • De cursist realiseert zich dat hij beter in staat is het herstelproces richting te geven.
 • \n
 • De cursist weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt.
 • \n
 • De cursist kan de verschillende aspecten op basaal niveau herkennen en weet wat elk proces inhoudt.
 • \n
 • De cursist weet wat de spirit is.
 • \n
 • De cursist is bekend met de vier processen en weet wat het proces engageren inhoudt. De cursist is bekend met de ORBSI in het kader van engageren.
 • \n
\n

Extra informatie

Leertraject
\nDeze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:

\n\n

Naast bovenstaande vier trajecten zijn er rond MGV enkele doelgroep-specifieke leerproducten ontwikkeld:

\n

Doelgroep

Doordat de doelgroep divers is, wordt in de module rekening gehouden met niveauverschillen. Deze worden duidelijk door de afname van de starttoets of 0-meting. Naar aanleiding van de resultaten in deze 0-meting wordt een passend leeradvies aangeboden aan de cursist. Dit leeradvies kan inhouden dat bepaalde onderdelen binnen de module overgeslagen worden.

 • Agogen
 • Artsen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&V 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NIP Eerstelijnspsychologen 1
 • FGZpT 4
 • SKJ 4
 • Accreditatiebureau Cluster 123 4
 • NVvp in aanvraag
 • VVGN 4

MGV1x_LT_0004

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap