Motiverende gespreksvoering 1

In dit eerste leertraject binnen het thema MGV wordt ingegaan op de betekenis van motiverende gespreksvoering in de ggz. De cursisten maakt kennis met de vier processen: engageren, focussen, evoceren en plannen. Dit leertraject gaat dieper in op het proces ‘engageren’. De vervolgtrajecten behandelen de andere processen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit basis leertraject motiverende gespreksvoering:

 • ziet de deelnemer het nut van motiverende gespreksvoering in:
 • realiseert de deelnemer zich dat de kans op het gewenste gedrag vele malen groter is;
 • is de deelnemer beter in staat het herstelproces richting te geven.
 • weet de deelnemer wat motiverende gespreksvoering inhoudt;
 • kan de deelnemer de verschillende aspecten op basaal niveau herkennen en weet wat elk proces inhoudt;
 • weet de deelnemer wat de spirit is;
 • is de deelnemer bekend met de vier processen en weet je wat het proces engageren inhoudt. Je bent bekend met de ORBSI in het kader van engageren.

Extra informatie

Leertraject

Deze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:Wil je weten welke onderwerpen je nog meer binnen dit thema kunt vinden? Bekijk het Thema-overzicht Motiverende gespreksvoering.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, wo

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NIP Eerstelijnspsychologen Vervallen
 • SKJ 4
 • LV-POH-GGZ 4
 • FGZpT Vervallen
 • Registerplein 4
 • ABAN 2

MGV1xx_LT_0004

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap