Motiverende gespreksvoering 2

In dit tweede leertraject binnen het thema MGV wordt ingegaan op het proces focussen.

De andere leerttrajecten richten zich op de andere processen binnen motiverende gespreksvoering.

Leerdoelen

De volgende hoofdleerdoelen worden in deze basismodule afgedekt:


 • De cursist ziet het nut van motiverende gespreksvoering in.
 • De cursist kan de spirit en de verschillende processen op basaal niveau herkennen en weet wat de spirit en elk proces inhoudt.
 • De cursist weet wat het proces focussen inhoudt en kan deze herkennen in een gesprek.

Extra informatie

Leertraject:


Deze module maakt onderdeel uit van het blended leertraject Motiverende gespreksvoering. Binnen dit leertraject zijn naast 4 e-learning modulen, een handleiding voor de invulling van een training en een toets (uitgevoerd door NSPOH) beschikbaar. Zie voor meer informatie:


Doelgroep

Doordat de doelgroep divers is, wordt in de module rekening gehouden met niveauverschillen. Deze worden duidelijk door de afname van de starttoets of 0-meting. Naar aanleiding van de resultaten in deze 0-meting wordt een passend leeradvies aangeboden aan de cursist. Dit leeradvies kan inhouden dat bepaalde onderdelen binnen de module overgeslagen worden.

 • Agogen
 • Artsen
 • psychiaters
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

4 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NIP Eerstelijnspsychologen 1
 • SKJ 4
 • Accreditatiebureau Cluster 123 2
 • Kwaliteitsregister POH-GGZ 4

MGV2xx_LT_0016

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap