Windesheim

“De praktijk is dat de ene student naar lesdagen komt,
en de andere zijn kennis online haalt.“
Annemarie Lucas • Hogeschool Windesheim

Twaalf hele lesdagen per semester de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij rollenspellen, offlinebehandeling van de lesstof en verder online leren. Dat is wat Hogeschool Windesheim studenten de deeltijdopleidingen aanbiedt. Deze switch van face-to-face naar blended learning is sinds een paar jaar de normale gang van zaken.

‘We werken met leeruitkomsten, niet meer met leerdoelen. Leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk en kunnen op meerdere manieren worden bereikt’, vertelt Annemarie Lucas, coördinator GGZ-agoog bij de deeltijdopleiding Social Work binnen Windesheim. Op de Hogeschool is veel aandacht voor flexibilisering van opleidingsprogramma’s, waar steeds meer aandacht is voor de doorlopende ontwikkeling van de competenties van studenten en waar de wijze waarop competenties aangetoond worden verschillen. ‘En dat betekent dat het niet uitmaakt hoe je komt tot bewijs dat je de competenties beheerst, als de betreffende leeruitkomst maar aangetoond wordt.’

Modules als aanvulling op het aanbod

Bij leeractiviteiten die zich richten op psychiatrie en/of verslavingszorg worden de modules van GGZ Ecademy ingezet. Ook voor verpleegkunde zijn er steeds meer modules die interessant en bruikbaar zijn. ‘De kennismodules van de GGZ Ecademy kunnen een mooie aanvulling zijn op het al ontwikkelde online aanbod van de Hogeschool. Onze online omgeving is zo steeds rijker gevuld, mits het ook past in onze curricula natuurlijk.’

In de praktijk betekent dit dat de ene student naar de lesdagen komt, de ander komt online kennis halen en een derde dient een beroepsproduct in dat al op de leer-werkplek gemaakt is, dat bewijst dat hij of zijn aan de leeruitkomst voldoet.

Toetsmoment gescheiden van het leerproces

‘Dit vraag een andere mindset van studenten’, vertelt Lucas. ‘Het toetsmoment is duidelijk gescheiden van het leerproces. Bij deze vorm van toetsing zijn wij als hogeschool niet meer automatisch de aanbieder van het leertraject, wel de beoordelaar van de leeruitkomsten. Wij valideren aanwezige competenties en vaardigheden, als je kunt aantonen in een toetsopdracht dat je kennis bezit als student, is het genoeg. De student mag zelf weten hoe hij of zijn aan deze kennis komt.’

Online leren een uitdaging voor deeltijd

Deze keuzevrijheid is een voordeel voor de studenten, en ook meteen lastig: ‘We zien wel dat studenten bij lesdagen wegblijven, die bijvoorbeeld niet van rollenspellen houden. Terwijl dat best wel goed voor ze zou zijn. Ze zouden er toch ook veel van leren.’ Daarbij is online leren voor veel al wat oudere studenten in deeltijd een uitdaging: ‘Ze hebben meer behoefte aan stramien, willen een lay-out waarin ze iets moeten opleveren, een inhoudsopgave en een tijdsaanduiding of gewoon een boek. De jongere studenten zijn duidelijk meer gewend aan het nieuwe leren en de vrijheden die ze daarbij krijgen.’

Centraal leerplatform big image

Blended learning als uitgangspunt

Over het algemeen zijn de studenten enthousiast over de modules. De e-learnings moeten wel door de docent echt onderdeel van het geheel worden gemaakt, iets waar volgens Lucas nog verbetering mogelijk is. ‘Een kwestie van tijd, en onder druk van de coronacrisis is het belang van onlineonderwijs groter en blijvend geworden. Toenemend online cliëntcontact in de praktijk en online hulpverlening zijn in opkomst binnen het sociaal domein. Maar blended learning – met online modules én lesdagen – blijft het uitgangspunt. Sommige onderdelen als toepassingen oefenen kunnen alleen offline en dat blijft zo.’

Lidmaatschap mbo- en hbo-scholen

Met meer dan 80 leden, waaronder een tiental mbo- en hbo-instellingen, werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap