Leerproducten wijkverpleging en thuiszorg

GGZ Ecademy is er voor iedereen die geestelijke gezondheidszorg verleent. Daarom biedt GGZ Ecademy ook organisaties die geen lid zijn van de vereniging de mogelijkheid om kennis op te doen over de ggz. Zo hebben we een pakket van speciaal voor ggz in de wijkverpleging en thuiszorg samengesteld.

Wijkverpleging en thuiszorg bestaat uit álle zorg die nodig is om mensen zo goed en zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In de praktijk gaat het om het verrichten van verzorgende en verpleegkundige handelingen, het uitvoeren van preventieve taken, het actief opsporen van probleemsituaties en het indiceren, organiseren en coördineren van de zorg in de wijk. Verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg krijgen in toenemende mate  te maken met cliënten met psychische problemen. Denk aan cliënten die in behandeling zijn (geweest) bij de ggz, of ouderen die psychische problemen krijgen in samenhang met hun levensfase of somatische aandoeningen. Of cliënten met problemen die samenhangen met alcoholgebruik. Scholing in het (tijdig) herkennen en omgaan met psychiatrische problematiek kan de verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunen in hun werkzaamheden in de thuiszorg en wijkverpleging.

Aanvragen leerpakket voor wijkverpleging of thuiszorg

Werk je bij een organisatie in de wijkverpleging of thuiszorg en heb je interesse in het pakket van ggz-leerproducten? Jouw organisatie kan een aanvraag insturen via één van onze leden en stelt dan samen met  een lid van GGZ Ecademy een pakket van maximaal 8 leerproducten samen. Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Op deze pagina over leerproducten voor de wijkverpleging en thuiszorg lees je hoe je zo’n pakket kunt aanvragen en vind je nog meer leermiddelen en tips rondom dit onderwerp die je kosteloos kunt downloaden.

Het is niet mogelijk om individueel een aanvraag in te dienen. Je kunt als individu wel gebruik maken van ons gratis aanbod.

GGZ Ecademy zorgt ervoor dat haar leden deze scholing aan ketenpartners, zoals wijkzorg en huisartsen, zo makkelijk mogelijk kunnen organiseren. Leden van GGZ Ecademy kunnen hier  meer lezen en informatie opvragen over deze regeling.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap