Gratis e-learningmodules van GGZ Ecademy in 2023

Toegang via account GGZ Ecademy Portaal (CLP)

Iedereen kan gebruik maken van de gratis e-learningmodules van GGZ Ecademy en op deze manier zijn kennis vergroten over onderwerpen in de ggz. Hiervoor is alleen een account in het GGZ Ecademy Portaal (CLP) nodig en dat vraag je heel eenvoudig aan.

Jaarlijks twee leerproducten in the picture

Jaarlijks stelt GGZ Ecademy twee leerproducten van het aanbod voor leden ook gratis beschikbaar voor niet-leden. Dit zijn de zogenaamde ‘in the picture’ producten. Op het moment dat je het leerproduct start, heb je één jaar de tijd om het af te ronden.
In 2023 staan de leerproducten ‘Leefstijl’ (doorlooptijd 2 uur) en ‘Chronische suïcidaliteit’ (doorlooptijd 4,5 tot 5,5 uur) in the picture. Grijp je kans en volg deze leerproducten dit jaar!

Nog meer gratis leerproducten

GGZ Ecademy ontwikkelde in de afgelopen jaren samen met leden en partners nog meer leerproducten die je individueel kosteloos kunt volgen. Deze leerproducten zijn met gelden van derden gemaakt en kunnen we daardoor gratis aanbieden op de langere termijn.

 • GGZ Ecademy stelt vijf leertrajecten beschikbaar, die onderdeel zijn van een reeks leertrajecten ontwikkeld door Landelijk Kenniscentrum LVB. De leertrajecten bevatten toegankelijke kennis over een LVB (licht verstandelijke beperking) bij jeugdigen en jongvolwassenen. ‘Ogen open voor LVB’ leert je de signalen van een mogelijke LVB te herkennen en reikt je tools en handvatten aan om in te zetten in het contact met je cliënt. In ‘LVB: handen uit de mouwen’ leer je over screeningsinstrumenten, mogelijkheden om door te verwijzen voor diagnostiek en het bespreken hiervan. In ‘LVB & extra uitdagingen en risico’s’ zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt, zoals schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit. In ‘LVB & GGZ’ ga je na een korte opfrisser over LVB in op de samenhang tussen LVB en psychische problematiek. ‘CGT bij Jeugdigen met een LVB en een Psychische Stoornis’ is een praktische vertaling van de handreiking CGT (cognitieve gedragstherapie) bij Jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis van de Academische Werkplaats Kajak. Je leert hoe jeugdigen met een LVB van CGT kunnen profiteren wanneer deze op hen is aangepast.
 • Omgaan met seksualiteit‘ is het eerste leertraject van de leerlijn ‘Seksualiteit’. Het leertraject biedt handvatten om seksualiteit bespreekbaar te maken met cliënten. Ook wordt de wisselwerking tussen seksualiteit en psychische problematiek inzichtelijk gemaakt. Dit leertraject is medegefinancierd door Akwa GGZ.
 • Het leertraject ‘Slaapproblemen bij kinderen en jongeren met autisme‘ helpt zorgprofessionals om slaapproblemen tijdig te herkennen en de juiste begeleiding te bieden. Dit leertraject is interessant voor alle zorgprofessionals die met jongeren (ook zonder autisme) met slaapproblemen te maken krijgen. Dit leerproduct is ontwikkeld door Kenniscentrum KJP en gefinancierd door het SGS Fonds en Stichting Jong.
 • GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel een e-learning ontwikkeld over het zorgprestatiemodel. Als voorloper op de e-learning is een animatie over het zorgprestatiemodel gemaakt.
 • Voor (regie-)behandelaren en andere professionals die te maken krijgen met de nieuwe bekostiging en zorgvraagtypering is vervolgens het leertraject zorgvraagtypering gemaakt.
 • Professionals die met jeugd werken kunnen hun kennis en zelfvertrouwen op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein vergroten met de e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’.
 • Intermediairs en semi-professionals, die vanuit hun beroep of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij vluchtelingen en statushouders, kunnen het leertraject ‘Vluchtelingen met psychische klachten en middelengebruik’ volgen.
 • Ook is er een volledige Forensische Leerlijn met meer dan 30 gratis leerproducten voor medewerkers in het forensische veld beschikbaar.
 • Met Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelden we de module Destigmatiserend werken in de ggz.
 • Voor eerstelijnsprofessionals rondom gokproblematiek zoals artsen, POH-GGZ, psychologen en schuldhulpverleners is het leerproduct Gokproblematiek beschikbaar.
 • Voor diezelfde doelgroep is er het product POH GGZ Problematisch middelengebruik over verslaving in bredere zin.
 • Tot slot is het gratis leerproduct Transitiecoach voor jongeren met een LVB interessant voor groepsbegeleiders, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers. Een transitiecoach begeleidt de cliënt in de transitie van 16 tot 18,5 jaar en zorgt daarbij voor een goede en overdracht van ‘de jeugd-ggz’ naar ‘de ggz voor volwassenen’.

Meer weten of direct aanmelden voor gratis leerproducten?

Wil je meer weten over leerdoelen en doelgroepen van deze gratis leerproducten? Kijk dan in de productcatalogus voor meer informatie.
Wil je direct een account aanmaken en de leerproducten in het GGZ Ecademy Portaal (CLP) volgen? Dat is mogelijk. Volg dan deze stappen om je aan te melden.
Ook studenten en docenten kunnen gebruik maken van het gratis aanbod van leerproducten.
Wil je ook accreditatiepunten behalen? Kijk bij de productinformatie in de catalogus voor welke registers dit mogelijk is.

GGZ Inspiratie

Met GGZ Inspiratie willen we je in korte filmpjes en podcasts informeren over actuele vraagstukken en aanzetten tot nadenken. GGZ Inspiratie is gratis beschikbaar!

Podcast
Samen met Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, hebben we de eerste GGZ Ecademy podcast ontwikkeld. De podcast heeft als thema ‘Suïcidepreventie bij jongeren; in verbinding met naasten’. Psychiater Liesbeth Hoekstra en systeemtherapeut Janke Versteeg vertellen waarom het betrekken van -met name- ouders en broers en zussen zo belangrijk is bij jongeren met suïcidale gedachten. Ook gaan ze in op hoe je dat als hulpverlener doet.

Geaccrediteerd leertraject
Werk of studeer je bij een van de leden van GGZ Ecademy? Dan kun je rond het thema van de GGZ Inspiratie ook een geaccrediteerd leertraject volgen. Informeer bij jouw organisatie naar de mogelijkheden.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap