ADHD bij kinderen en jeugd

Dit leertraject helpt je een genuanceerd beeld te ontwikkelen van ADHD bij de doelgroep kind en jeugd. Je vergroot je kennis en je krijgt een handelingsperspectief aangereikt in hoe om te gaan met de verschillende factoren die invloed kunnen hebben op (het ontstaan en het beïnvloeden) van wat men een ‘ADHD beeld’ noemt. Hierbij is specifiek aandacht voor de biologische, sociale en emotionele ontwikkelingsfactoren.  

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject heb je kennis van de verschillende perspectieven rondom een ADHD-beeld binnen de kinder-- en jeugdpsychiatrie en kun je deze toepassen in je werk.  

 • Je bent bekend met de eigen bias omtrent een ADHD-beeld;  
 • Je hebt kennis over de invloed van de sociale factoren, de biologische- en psychologische ontwikkelingsfactoren en het samenspel tussen deze factoren. 
 • Je stemt het onderzoek en de behandeling af op de leeftijd van het kind en je hebt oog voor de ouder-kindrelatie in het onderzoek naar en de behandeling van een ADHD-beeld. 
 • Je stelt de vraag centraal ‘Wat maakt dat dit kind (of dit gezin) nu hulp nodig heeft?’  
 • Je stelt een krachten-en-klachtenprofiel op voor de cliënt; 
 • Je signaleert ADHD-kenmerken; 
 • Je bent bekend met de veel voorkomende voorbeelden van comorbiditeit bij een ADHD-beeld; 
 • Je werkt destigmatiserend, zowel in relatie tot de cliënt als in de relatie met diens omgeving, je collega’s en andere betrokkenen; 
 • Je bent je bewust van de invloed van jouw taalgebruik bij een ADHD-beeld; 
 • Je weet waar je psycho-educatie kunt vinden voor de cliënt en het systeem rond de cliënt. 

Extra informatie

Dit is een verdiepingsleertraject bij het leertraject 'Psychopathologie in de KJP'.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo

2,5

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • LV-POH-GGZ 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 2,5
 • SKJ 2,5

KJPADH_LT_0191

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap