Bipolaire stoornissen

Deze e-learning module gaat over de farmacotherapeutische behandeling van bipolaire stoornissen. De behandeling van mensen met een bipolaire stoornis vergt creativiteit, tact, doortastendheid, flexibiliteit, een goede timing en een voortdurende afstemming op de mogelijkheden en behoeften van de individuele patiënt. De nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (april 2015) geeft daarbij houvast. Deze e-learning-module leidt de cursist aan de hand van videolectures en casuïstiek langs de belangrijkste farmacotherapeutische onderdelen van de richtlijn.

Leerdoelen

Er wordt kennis vergaard over de volgende onderwerpen:

  • Behandeling van acute manie en bipolaire depressie;
  • Onderhoudsbehandeling;
  • Somatische aspecten van de behandeling;
  • Kinderwens en zwangerschap van vrouwen met een bipolaire stoornis
  • Behandeling van kinderen, adolescenten en ouderen met een bipolaire stoornis.

Toetsing

De module bevat een eindtoets met 24 vragen. De cursist krijgt een voldoende als minimaal 70% goed is beantwoord. De toets kan twee keer worden herkanst. Facultatief is er 4 weken na de succesvolle afronding van de eindtoets een retentietoets wordt aangeboden.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Psychiater
  • Psycholoog
  • Verpleegkundig specialist

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

4,5 uur

  • Verpleegkundig Specialisten Register 5
  • Kwaliteitsregister V&VN 4

PpBiSt_LT_0071

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap