Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Aan de hand van een casus leer je hoe je krachtgericht kunt werken met de cliënt en hoe je om moet gaan met dwang en drang.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de professional:

  • Wat krachtgericht werken is;
  • Wat de veranderingscirkel is en hoe hij die moet inzetten;
  • Wat de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering zijn;
  • Wat het crisisontwikkelingsmodel is en hoe hij dit inzet;
  • Wat de relatie (of het speelveld) is tussen cliënt, professional en organisatie.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

  • Agoog
  • Begeleider
  • Maatschappelijk werkende
  • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 3/4

1,5 uur

  • Registerplein 1,5

ForFOD_LT_0173

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap