Verbale en persoonlijke weerbaarheid

In dit leertraject wordt ingegaan op de verschijningsvormen van agressie zoals beschreven door Nico Oud in Effectief Verplegen, handboek voor evidence based verpleegkundig handelen.

Dit leertraject is ontwikkeld door KIES weerbaarheid.

Het is een update van het leertraject Agressiehantering en sociale veiligheid

Leerdoelen

Na afloop van het leertraject weet je:

 • Welke verschijningsvormen er zijn van agressie en hoe ze te herkennen en benoemen;
 • Wat de vier belangrijkste verklaringsmodellen voor agressief gedrag zijn;
 • Wat de attributietheorie is;
 • Welke communicatieve vaardigheden je kunt inzetten in welke fases van agressie;
 • Wat confronteren, grenzen stellen en de-escaleren inhouden;
 • Wat de theorie is rond vroegsignalering en risicotaxatie.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 1,5
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2

Weerba_LT_0318

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap