Eerste leerproduct in leerlijn
Ouderenpsychiatrie opgeleverd

Eens per jaar komen de leden en GGZ Ecademy in branchegroepen bij elkaar om te bepalen welke onderwerpen aandacht verdienen. In de branchegroepen wordt besproken wat prioriteit moet krijgen. Aan de hand van deze prioriteitenlijst stelt GGZ Ecademy een ontwikkelprogramma op. Voorafgaand aan de branchegroepen leveren leden input op een Externe analyse. Die analyse geeft een beeld van de ontwikkeling binnen de ggz. Ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de producten die GGZ Ecademy aanbiedt en ontwikkelt, maar ook op hoe instellingen omgaan met scholing.

Nieuwe leerproducten

Op basis van deze cyclus zijn er in de afgelopen maanden weer nieuwe leerproducten ontwikkeld. Zo is het eerste leerproduct in de leerlijn Ouderenpsychiatrie opgeleverd. De nieuwe leerproducten zijn beschikbaar in alle subomgevingen van de leden van GGZ Ecademy. Medewerkers van leden kunnen binnen de eigen organisatie informeren naar de mogelijkheden om de leerproducten te volgen.

Toelichting ontwikkelde leerproducten

Leertraject GGZ College

GGZ Ecademy heeft een aantal opnames van het GGZ College (een samenwerking met GGZ Friesland) verwerkt tot leerproducten. GGZ College Slaap laat bijvoorbeeld zien hoe slaapproblemen ten grondslag liggen aan psychische problemen. Een erg interessant leertraject voor studenten en ook goed te gebruiken als algemene introductie op de ggz. In het GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij wordt gediscussieerd over de inzet en organisatie van jeugdzorg en jeugdhulp en de toenemende hulpvraag. Een actueel onderwerp voor wie zich meer wil verdiepen in de KJP.

Nieuwe leerlijn Ouderenpsychiatrie

Ouderen en comorbiditeit is het eerste leertraject dat GGZ Ecademy opleverde in de leerlijn Ouderenpsychiatrie. Aan de hand van het verhaal van vijf oudere cliënten ontdekt de deelnemer waarom het zo belangrijk is om extra aandacht te geven aan signalen of klachten van de oudere cliënt. In het tweede leertraject ‘Ouderen problematisch middelengebruik en verslaving ‘ is in casussen extra aandacht voor veel voorkomende vormen van verslaving bij  ouderen.

Moti-55 is een gesubsidieerde module die tot stand is gekomen op initiatief van Verslavingskunde Nederland. In dit leertraject wordt de interventie Moti-55 voor ouders met (beginnend) problematisch alcoholgebruik voor het voetlicht gebracht en krijgt de deelnemer handvatten deze methode te gebruiken.

Wat nog meer?

Online communiceren in de ggz is de -langverwachte- update over hoe je dat nu doet: contact onderhouden met cliënten via WhatsApp, mail en videobellen. Zeker in deze tijd biedt het leertraject houvast in het verlenen van digitale zorg.

Aansluiten op ZB en een Lichte VB binnen de behandeling is een Ondersteunend instrument. Dat is een relatief nieuwe productsoort binnen het aanbod van GGZ Ecademy. Een ondersteunend instrument helpt bij de vertaling van de theorie naar de praktijk. Het leerproduct bevat instrumenten, methoden en materialen waarmee de begeleider en behandelaar in de praktijk aan de slag kunnen. Dit product is onderdeel van de leerlijn LVB.

BHV in de ggz is een update (mét extra casus) waardoor het leertraject weer voldoet aan de laatste standaarden en inzichten rond BHV. Van groot belang dus om -helemaal in blended trainingen- deze update te gaan gebruiken.

Samenwerking met Jellinek

Signaleren en begeleiden van riskant middelengebruik is een doelgroep-specifieke versie van het leertraject POH-GGZ Problematisch middelengebruik. Het leertraject is speciaal ontwikkeld voor beroepskrachten die in hun werk contact hebben met mensen die mogelijk middelen gebruiken of risicovol gokken/gamen, of een risicogroep zijn om middelen te gebruiken of risicovol te gokken/gamen. Aan de e-learning is er een klassikale training gekoppeld die Jellinek verzorgt.

Leden voor leden

Betrekken van naasten is een leertraject ontwikkeld en beschikbaar gesteld door HVO Querido en is daarmee de eerste module binnen het project ‘Leden voor leden’, die op dezelfde manier wordt verspreid en aandacht krijgt als leerproducten van GGZ Ecademy. Het leertraject gaat in op de basis van naastenbetrokkenheid en beantwoordt vragen als: hoe betrek je naasten, welke rol heb je daar als zorgprofessional in, waarom is naasten betrekken zo enorm belangrijk?

Accreditatie

Tenzij anders vermeld in de productcatalogus is voor de betreffende producten accreditatie aangevraagd. In de productcatalogus op de website wordt de actuele stand van accreditatietoekenning bijgehouden.

Wil je meer weten over de opgeleverde leerproducten zoals inhoud, accreditatie, doelgroepen, doorlooptijd en leerdoelen? Klik dan op de links bij de producten hieronder voor meer informatie. Wil je een compleet overzicht van alle  leerproducten? Kijk dan in de productcatalogus.

Overzicht in 2021 opgeleverde leerproducten (juli 2021)

Leerproducten

Wet zorg en dwang
Communiceren over geweld
Aansluiten op ZB en een Lichte VB binnen de behandeling
Betrekken van naasten HVO Querido
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
Ouderen en comorbiditeit
Moti-55
Ouderen problematisch middelengebruik en verslaving
Signaleren en begeleiden van riskant middelengebruik
GGZ College corona en ggz
GGZ College Forensische zorg
GGZ College Slaap
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Wet verplichte ggz

Inspiratietrajecten

Sociale ongelijkheid maakt veel mensen ziek
Paradoxen van de geestelijke gezondheidszorg
Depressie als symptoom van de tijd
Wat bepaalt het succes van jouw behandeling als ggz-professional
Bekijk hier het overzicht met GGZ Inspiraties die gratis beschikbaar zijn.

Vrij beschikbaar voor leden

Bovengenoemde leerproducten zijn voor leden van GGZ Ecademy toegankelijk en in alle subomgevingen van de leden van GGZ Ecademy beschikbaar gesteld. Werk je bij een van de leden, informeer dan bij jouw werkgever naar de mogelijkheden om deze leerproducten te volgen. Overige geïnteresseerden kunnen alleen de gratis leerproducten van GGZ Ecademy volgen, of kunnen via de eigen werkgever mogelijk scholing aan derden via een van de leden van GGZ Ecademy aanvragen.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap