Thema-overzicht LVB

Binnen de leerlijn LVB zijn inmiddels een groot aantal leerproducten ontwikkeld voor de zorgprofessional in de ggz die werkt met de doelgroep met een LVB. Het aanbod valt grofweg in twee leerpaden uiteen: een voor de algemene/volwassen ggz en een leerpad dat zich richt op het werken met jeugdigen en jong-volwassenen.

Binnen het complete aanbod bevinden zich ook e-learningmodules van andere partijen die een onderkomen hebben gevonden bij GGZ Ecademy:

Basisleertrajecten Algemeen/Volwassenen


Verdiepende leerproducten Algemeen/Volwassenen


Basisleertrajecten Jeugdigen en jongvolwassenen

Onderstaande vier e-learningmodules zijn ontwikkeld door Landelijk Kenniscentrum LVB.

  • Ogen open voor LVB. Een goede startmodule voor ggz-pofessionals die werken met jeugdigen, waarin je je meer bewust wordt van het voorkomen van een LVB.
  • LVB: handen uit de mouwen. Een leertraject dat zich richt op vroegherkenning en diagnostiek rond LVB-problematiek.
  • LVB & extra uitdagingen en risico's. Deze e-learningmodule gaat in op de uitdagingen en knelpunten die een jeugdige met een LVB ondervindt.
  • LVB & GGZ. Over de samenhang van psychische problemen en een LVB bij jeugdigen.


Verdiepende leertrajecten Jeugdigen en jongvolwassenen


Andere leerproducten binnen de leerlijn LVB


Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

LVB_0271

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap