Nieuwe leerproducten in gratis aanbod

Hoe maak ik gebruik van het gratis aanbod?

Iedereen kan gebruik maken van het gratis aanbod van e-learning GGZ Ecademy en op deze manier zijn kennis vergroten over onderwerpen in de ggz. Hiervoor is alleen een account in het Centraal leerplatform van GGZ Ecademy nodig en dat vraag je heel eenvoudig aan.

Jaarlijks stelt GGZ Ecademy twee leerproducten van het aanbod voor leden ook gratis beschikbaar voor niet leden. Dit zijn de zogenaamde ‘in the picture’ producten. Sinds 1 januari 2021 staan de leerproducten ‘de Rookvrije ggz’ en ‘Psychose’ in the picture. Geïnteresseerden in het leerproduct kunnen deze modules individueel een jaar lang gratis volgen.

Leerproduct de rookvrije GGZ – mbo/hbo/wo – doorlooptijd 2 uur

Dit leertraject motiveert medewerkers binnen de ggz en verslavingszorg om hun steentje bij te dragen aan het rookvrij maken en houden van hun organisatie. Alleen als alle medewerkers samen in actie komen tegen roken en het belang hiervan inzien, zal het lukken om in de nabije toekomst de organisatie rookvrij te maken en houden. Dit leerproduct is geschikt voor alle medewerkers binnen de ggz en verslavingszorg met een focus op zorgprofessionals .

Leerproduct Psychose – mbo/hbo – doorlooptijd 2,5 uur

Dit is een product binnen het thema Psychopathologie en richt zich op de relatie tussen de cliënt met een psychose en de hulpverlener. Het draagt zowel bij op het gebied van kennisontwikkeling over psychosen, als wel het wegnemen van de handelingsverlegenheid bij hulpverleners. Het leertraject heeft aandacht voor de balans tussen protocollen en contact maken, en voor de verschillende fasen van herstel van een psychose.

Nog meer gratis leerproducten

GGZ Ecademy ontwikkelde in de afgelopen jaren samen met leden en partners nog meer leerproducten die je individueel kosteloos kunt volgen. Deze leerproducten zijn met gelden van derden gemaakt en kunnen we daardoor ook gratis aanbieden. Zo is er bijvoorbeeld een volledige Forensische Leerlijn met meer dan 30 gratis leerproducten voor medewerkers in het forensische veld beschikbaar. Met Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelden we de module Destigmatiserend werken in de ggz. Na het volgen van deze module is een deelnemer zich bewust van de eigen rol in destigmatisering. En voor eerstelijnsprofessionals rondom gokproblematiek zoals artsen, POH-GGZ, psychologen en schuldhulpverleners is het leerproduct Gokproblematiek beschikbaar. Voor diezelfde doelgroep is er het product POH GGZ Problematisch middelengebruik over verslaving in bredere zin. Tot slot is het gratis leerproduct Transitiecoach voor jongeren met een LVB interessant voor groepsbegeleiders, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers. Een transitiecoach begeleidt de cliënt in de transitie van 16 tot 18,5 jaar en zorgt daarbij voor een goede en overdracht van ‘de jeugd ggz’ naar ‘de ggz voor volwassenen’.

Aanmelden voor gratis leerproducten?

Wil je meer weten over leerdoelen en doelgroepen van deze gratis leerproducten? Kijk dan in de productcatalogus voor meer informatie. Wil je direct een account aanmaken en de leerproducten in het Centraal leerplatform volgen? Dat is mogelijk. Volg dan deze stappen om je aan te melden voor het leerplatform. Ook studenten of docenten kunnen gebruik maken van het gratis aanbod van leerproducten.

Accreditatiepunten mogelijk

De leerproducten die gratis ‘in the picture’ staan kun je tot 1 januari 2022 via het Centraal leerplatform van GGZ Ecademy volgen. De andere gratis leerproducten blijven langer beschikbaar. Wil je ook accreditatiepunten behalen? Kijk bij de productinformatie in de catalogus voor welke registers dit mogelijk is.

Weet wat er speelt!

Met GGZ Inspiratie willen we je in korte filmpjes en podcasts informeren over actuele vraagstukken en aanzetten tot nadenken. GGZ Inspiratie is gratis beschikbaar! Werk of studeer je bij een van de leden van GGZ Ecademy dan kun je rond het thema van de GGZ Inspiratie een geaccrediteerd leertraject volgen. Informeer bij jouw instelling naar de mogelijkheden.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap