Externe-Interne Analyse 2023

Samen met onze leden bepalen wij welke producten wij in ons aanbod plaatsen en welke ondersteuning en overige diensten wij onze leden bieden. Gedurende het jaar halen we binnen de ggz-omgeving informatie op en voeren we interne en externe analyses uit. We nemen leden mee in ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten, voeren samen discussies en maken samen keuzes. Deze verwerken we uiteindelijk in het Jaarplan en het programma van activiteiten van onze vereniging.

In de Externe-Interne Analyse 2023 is alle informatie gebundeld die we voor dit jaar verzameld hebben. In de externe analyse is gekeken naar veranderingen in de ggz (hoofdstuk 2), naar trends in het leren en leertechnologie (hoofdstuk 3+4) en naar ontwikkelingen bij leden en netwerkpartners (hoofdstuk 5+6). In de interne analyse (hoofdstuk 7) zijn producten en diensten van GGZ Ecademy onder de loep genomen.
Met de leden verkennen we een aantal onderwerpen tijdens verschillende bijeenkomsten. Uitkomsten van deze bijeenkomsten worden na de zomervakantie verwerkt in de voorbereiding op het Jaarplan. We hopen dat dit document niet alleen voeding geeft aan discussies binnen de vereniging, maar dat leden de informatie ook kunnen gebruiken voor verkenningen binnen de eigen organisatie.

Rob Keukens, inhoudelijk adviseur van GGZ Ecademy, heeft een video gemaakt waarin hij toelichting geeft op zijn hoofdstuk: de trends en ontwikkelingen binnen de ggz.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap