Impactmeting leertraject
Destigmatiserend werken in de ggz

 

Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Toch heerst er een taboe rondom deze aandoeningen. Cliënten ervaren dit stigma als extra last, die tot isolement kan leiden en het herstel in de weg kan staan.

Ook hulpverleners binnen de ggz stigmatiseren, al dan niet altijd bewust. Daarom heeft GGZ Ecademy samen met Samen Sterk zonder Stigma het leertraject Destigmatiserend werken in de ggz ontwikkeld. Het doel van dit leertraject is om de deelnemer bewust te maken van de eigen rol in stigmatisering en wat hij zelf kan doen om dit te voorkomen. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden raakt de deelnemer bekend met stigmatisering binnen eigen afdeling, team en organisatie.

Dit leerproduct is al 2 jaar gratis te volgen via de leeromgeving van GGZ Ecademy en we ontvangen enthousiaste reacties van de deelnemers.

Uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma onder 341 mensen die het leertraject volgden blijkt dat het doel namelijk de deelnemer bewust maken van de eigen rol bij destigmatisering zeker is gerealiseerd. Zo geeft 86% aan na het volgen van de module een minder stigmatiserend gedrag en houding aan te nemen ten aanzien van patiënten. Bij 82% is het handelingsperspectief om (zelf)stigma te voorkomen vergroot en 80% is zich bewust van eigen vooroordelen. Mooie resultaten van cursisten en er kunnen er nog meer volgen. De module is namelijk nog steeds gratis beschikbaar.

Meer informatie en/of aanmelden voor het leerproduct via deze link naar de productcatalogus.

 

Quote deelnemer: Direct toepasbaar in het werken als ambulant begeleider.  Een frisse module door de praktische en visuele opzet!

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap