Angst

Voor ons als kwetsbare wezens is angst een permanente metgezel die ons vaak behoedt voor gevaren. Maar te veel angst of te erg weggedrukte angst zorgt voor psychische problemen. Daarmee is angst de alfa en de omega van de psychiatrie. Het loopt als rode draad door allerlei DSM-classificaties heen.

Dit maakt dat je als hulpverlener aandacht moet hebben voor de angst die een cliënt parten kan spelen. Niet om die angst weg te nemen, maar om haar de ruimte te geven, serieus te nemen en de cliënt te helpen deze angst te verdragen.

Transdiagnostische factoren

Deze GGZ Inspiratie is onderdeel van een serie animaties over transdiagnostische factoren: kenmerken en emoties die als een rode draad door allerlei DSM-classificaties heenlopen en ten grondslag liggen aan verschillende stoornissen. Bekijk de andere animaties:

Werk of studeer je bij een van de leden van GGZ Ecademy? Dan kun je vanaf februari 2024 rond dit onderwerp een geaccrediteerd leertraject volgen, waarmee je je kennis verdiept en reflecteert op wat dit onderwerp voor jou als zorgprofessional betekent.