Interview Arjan Pronk:
’10 jaar GGZ Ecademy’

 

10 jaar GGZ Ecademy: een bloeiende vereniging in uitdagend vaarwater met een bevlogen verbinder aan het roer

Het verhaal van GGZ Ecademy en haar directeur Arjan Pronk

Er was eens…

“De start van GGZ Ecademy was de wens van een aantal ggz-organisaties om de slag naar online leren te maken”, aldus Arjan Pronk, directeur van GGZ Ecademy. Bij het ontwikkelen van e-learnings bleek best wel wat te komen kijken. Na onderzoek en overleg met diverse (commerciële) partijen werd het project GGZ Ecademy opgericht, waarmee de ggz-organisaties toch zélf de uitdaging aangingen. “Het eerste doel van het project was de oplevering van 6 e-learnings. Dat werden er uiteindelijk 9”, vertelt Pronk met gepaste trots.
“We hadden vooral ook een goede manier gevonden om samen op te trekken en wilden dat voortzetten als een brede samenwerking rondom (online) scholing’. Met de oprichting van de coöperatieve vereniging in 2013 heeft dit vorm gekregen.”

Het bijzondere van de coöperatieve vereniging

“De founding fathers van GGZ Ecademy vonden dat je elkaar niet moet beconcurreren op kennis en scholing, maar dat je daarvoor juist uitwisseling moet proberen te zoeken. Onder het motto: als je kennis deelt, dan vermeerdert het. 1+1=3. Dat coöperatieve, het samen willen komen, vind ik nog steeds het meest bijzondere van onze vereniging”, aldus Pronk. “De eerste gesprekken gingen over de verschillen tussen de deelnemende organisaties. De diverse richtlijnen, protocollen, manieren van werken. Maar juist door samen te ontwikkelen, te organiseren en te implementeren kwamen we erachter hoeveel overeenkomsten we hebben. Tegenwoordig praat dan ook niemand meer over de verschillen, maar ligt de focus op waar we elkaar juist wél raken en ondersteunen. Dat maakt ons verhaal heel krachtig.”

Van didacticus tot directeur

Pronk: “In eerste instantie ben ik binnengekomen als de didacticus, de inhoudelijke man die iets wist van leermiddelen maken. Ik nam deelnemende instellingen mee in de stappen die genomen moesten worden om tot goede e-learning te komen. Iedereen was het er gelukkig mee eens, dat we meteen goed moesten investeren en kwaliteit bovenaan moesten zetten.” Gaandeweg kreeg de samenwerking verder vorm. “Toen werd ik de overenthousiaste, op 200% energie draaiende projectleider van ‘Wat wil je, welke kant wil je op en hoe kom je tot besluitvorming?’. Ik denk dat ik een rol heb gespeeld in het verbinden van mensen en hun meningen, om daarmee een rode draad en meerwaarde te creëren. Vervolgens was ik de aanjager bij het doorhakken van knopen. Ik heb nooit genoegen genomen met moeilijke situaties. Ik stuurde altijd aan op besluitvorming en zag dan een jaar of wat later ook graag het gewenste resultaat! Zoals bij de totstandkoming van het Centraal leerplatform. We hebben bij GGZ Ecademy volgens mij onze beloftes altijd waargemaakt. We hebben steeds kunnen voortbouwen op onze successen.” De laatste vijf jaar is zijn rol verschoven naar die van directeur. “Ik ben verantwoordelijk voor het neerzetten van een duurzame vereniging en organisatie. Ik heb veel plezier in het begeleiden van collega’s, die volstrekt autonoom bezig zijn met hele belangrijke stukken van onze organisatie. En inmiddels is het zo, dat de vereniging uitstekend door kan gaan als ik zou wegvallen.”

Met een gepassioneerd team

“Dat zijn mooie mensen en supergoede professionals”, aldus Pronk over zijn collega’s van team GGZ Ecademy. “Ze werken allemaal bewust voor onze organisatie, vanwege de doelgroep en de manier waarop we het met elkaar georganiseerd hebben. Onze organisatie is zo plat mogelijk en draait om autonomie en collegialiteit.” Het team is destijds met een paar pioniers begonnen, waarvan het gros er nog steeds werkt. “Toen de organisatie vorm moest krijgen was het soms moeilijk, zoeken naar je rol. Nu is de organisatie nog steeds groeiend en in ontwikkeling, maar hebben we er duidelijk voor gekozen dat iedereen met al zijn kracht en kunde op de juiste plek zit. Ik zie collega’s nu echt vlammen. We kunnen nieuwe collega’s met minder werkervaring nu ook betere begeleiding bieden.” Pronk heeft bewuste keuzes gemaakt bij het aannemen van nieuwe collega’s. “Het is geen homogene groep. Ze hebben wél allemaal een passie, maar als er iemand bijkomt moet diegene ook iets toevoegen aan het team. Soms mogen dingen ook even botsen, want als je elkaar vertrouwt, dan kan het tot iets moois leiden. Er zijn geen vrienden die ik vaker zie dan mijn collega’s, dus dan moet je ook maar zorgen dat het goed is hè?”

Investeren in betekenisvolle opbrengsten

GGZ Ecademy is nu een samenwerkingsverband van ruim 90 ggz-instellingen, scholen en andere opleiders. Naast de ontwikkeling van leerproducten denken deze organisaties na over de toekomst van scholing, innovatie, nieuwe samenwerkingen en sectorbrede scholingsinitiatieven. “Dit zijn allemaal thema’s waarover de leden in netwerken ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen delen. Ze kunnen ermee experimenteren en daar waar nodig kunnen ze samen investeren in producten, diensten of systemen die bij deze thema’s passen. Zaken waar een individuele organisatie nooit de kans toe zou hebben”, aldus Pronk.
Het is echter geen sinecure om met 90 organisaties tot een prioritering te komen en die prioriteiten ook nog te realiseren. “Deelname aan een vereniging als de onze is anders dan simpelweg een leerproduct inkopen. Om het maximale uit de samenwerking te halen, moet je er ook zelf tijd en aandacht in stoppen. Als je met z’n allen blijft investeren levert het betekenisvolle resultaten op, die dicht bij jouzelf en je eigen organisatie staan. Maatwerk tegen lage kosten. Je creëert enorme meerwaarde en je kunt aandacht geven aan onderwerpen en oplossingen die de markt anders links zou laten liggen. Denk aan leerproducten voor kleinere – maar daarom niet minder belangrijke – groepen professionals in de ggz. Of technologie om ook buiten de eigen instelling samen te werken bij de organisatie en uitvoering van scholing.”

Uitdagingen van nu en voor de toekomst

Voor de komende jaren ziet Pronk genoeg uitdagingen voor GGZ Ecademy. “Hoe komen we bijvoorbeeld van instellingen die scholing individueel uitvoeren met alle beperkingen vandien, tot samenwerkende instellingen die zo hun slagkracht op het gebied van scholing vergroten? Hoe maken we de omslag van ‘de werkgever bepaalt’ naar ‘eigen regie’; professionals die naast de verplichte zaken zelf keuzes maken in hun ontwikkeling? En hoe kan scholing een rol spelen bij het arbeidsmarktprobleem ‘we kunnen maar weinig professionals vinden voor de ggz’? Door als collectief op te treden kunnen we daar hele mooie stappen in zetten.” Zo ziet Pronk zijn rol ook de komende tijd. Het netwerk van GGZ Ecademy verder vergroten en verbinding opzoeken. Als vereniging een goede partner zijn voor diverse kenniscentra, beroepsverenigingen en brancheverenigingen rondom de ggz. Helpen om kennis en ervaring te vertalen naar goede scholing van professionals en daarmee een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.
“Scholing is geen doel op zich, maar een instrument om verandering te verwezenlijken. Bestuurders moeten scholing veel serieuzer gaan nemen en geschoolde professionals de autonomie geven om bij te dragen aan de verandering in de zorg”, aldus Pronk.

De leden, dat zijn wij

Bevlogen vervolgt Pronk: “Ik geloof enorm in onze coöperatieve ledenorganisatie. Samen kunnen wij heel veel moois teweegbrengen. De leden, dat zijn wij. Wij staan altijd naast de leden in de zoektocht naar het antwoord. En het is onze taak de leden mee te nemen in de mogelijkheden. Er is geen enkel lid, dat de volledige rijkheid van onze producten, diensten en activiteiten op het netvlies heeft. Want we doen zóveel!”

Tekst: onze collega Marieke Post

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap