Kindermishandeling, dichterbij dan je denkt

Met het oog op de landelijke week tegen kindermishandeling van 15 tot en met 21 november 2021 vragen we je aandacht voor scholing omtrent dit onderwerp.
Neem een kijkje in ons aanbod met leerproducten.

De aanpak van kindermishandeling

Op grote schaal is onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Door meer inzicht te krijgen, weet je beter welke hulp effectief is en welke zorg gemeenten zouden moeten inkopen en organiseren. Met de resultaten kunnen we leren wat werkt en kunnen we samen volgende stappen nemen.

In het onderzoek zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd en vereenvoudigd tot vijf gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is.
Meer lezen over het onderzoek en wat jij met de resultaten kan doen? Kijk op de website van Augeo.

Samen leren van calamiteiten

In de online oefencasus leer je hoe je beter samen kan werken in gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. Het is een oefening aan de hand van een fictieve calamiteit: het verhaal van het gezin Smit.
Je bestudeert de oefencasus individueel. Aan de hand van de casus wordt het handelen van de verschillende professionals, waaronder een ggz-professional, zichtbaar gemaakt en volgen leerpunten over signaleren, informatie delen, veiligheidstaxatie, monitoring en regievoering.
De Inspectie geeft vervolgens feedback op het handelen van de verschillende professionals en reikt verbeterpunten aan. Tenslotte reflecteer je op je eigen professioneel handelen en op de samenwerking met andere professionals als het gaat om het werken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen.

Meer lezen?

Augeo breng 5 x per jaar een magazine met informatie, verhalen en inspirerende voorbeelden uit over hoe het professionals lukt een succesvolle bijdrage te leveren aan het veilig opgroeien van kinderen.

Op de website over de Week tegen Kindermishandeling vind je meer informatie over de week zelf.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap