Omgaan met geneesmiddelen

Dit leertraject is ontwikkeld voor hulpverleners in de ggz-instellingen zonder medische achtergrond. Het doel van dit leertraject is om, door middel van theoretische achtergronden, een basis te geven over het omgaan met geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor de veiligheid van jouw cliënten, maar ook die van jezelf. Dit leertraject is onderdeel van het Thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen.

Leerdoelen

Na dit leertraject weet de deelnemer:


 • Wat zijn rechten en plichten zijn bij het omgaan met geneesmiddelen.
 • Wat de rechten en verantwoordelijkheden van jouw cliënten zijn bij het omgaan met geneesmiddelen.
 • Dat er bij het omgaan met geneesmiddelen verschillende protocollen gelden die per instelling kunnen verschillen.
 • Hoe geneesmiddelen worden aangeleverd en waar hij bij de uitgifte op moet letten.
 • Hoe de systematiek van de 5 juisten toe te passen in de praktijk.
 • Dat hoe hij omgaat met geneesmiddelen niet alleen belangrijk is voor de cliënt, maar ook voor hem, en is hij zich bewust van zijn verantwoordelijke rol hierin.

Extra informatie

Let op: sommige leden van GGZ Ecademy gebruiken nog het oude leertraject Omgaan met geneesmiddelen. Dit leertraject heeft een lengte van ca. 3 tot 4 uur. Dit leertraject is, na een grondige update, opgedeeld in drie kortere leertrajecten, waarvan dit er een is. De andere trajecten die afkomstig zijn uit het oude leertraject Omgaan met geneesmiddelen zijn:


 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

OmGeMi_LT_0012

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap