Risicotaxatie

Dit leertraject gaat dieper in op risicotaxatie. De deelnemer verdiept zich in het vormen van een gestructureerd professioneel oordeel. Hierbij wordt aandacht besteed aan het aangaan van een gesprek met de cliënt over risicotaxatie en het daadwerkelijk uitvoeren van de taxatie.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat de betekenis van risicotaxatie is;
 • Wat gestructureerde risicotaxatie inhoudt;
 • Hoe je tot een gestructureerd professioneel oordeel komt.
 • Wat het belang is van risicotaxatie;
 • Dat risicotaxatie bijdraagt aan het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt;
 • Dat risicotaxatie als middel wordt ingezet en niet als doel;
 • Hoe je het gesprek over risicotaxatie kunt aangaan met een cliënt;
 • Hoe je multidisciplinair risicotaxatie kunt uitvoeren;
 • Welke vaardigheden en attitude wenselijk zijn in jouw rol als forensische professional;
 • Hoe je communiceert met de cliënt;
 • Hoe je jouw communicatie aan kunt passen aan de cliënt;
 • Hoe jouw rol zich verhoudt tot het team;
 • Hoe je jouw eigen kennis kunt inzetten in het team;
 • Hoe je het beste jouw verantwoordelijkheid kunt pakken.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) en direct contact met cliënten hebben. Het kan ook dat ze werkzaam zijn in een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende opleidingsachtergronden zijn:

Dit leertraject is ook geschikt voor ondersteunende medewerkers met direct cliëntcontact.

 • Agogen
 • ervaringswerkers
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • sociaal pedagogisch hulpverleners
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • sociotherapeuten
 • vaktherapeuten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 3/4, WO

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 2
 • 2

ForRiT_LT_0182

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap