Plannen in 2020

In de algemene ledenvergadering van 11 december gaven de leden hun goedkeuring aan het jaarplan 2020.

We kijken terug op een mooi jaar waarin de vereniging verder groeide van 63 naar in totaal 77 leden en waarin we nieuwe samenwerkingsverbanden aangingen o.a. met GGZ Nederland met als doel een impuls te geven aan het opleiden binnen de ggz. Daarnaast zijn projecten opgepakt samen met Verslavingskunde NL, onder andere door samen op te trekken in de ontwikkeling van een module rond de Rookvrije ggz. We leverden in 2019 meer dan 40 leerproducten op waaronder de Wet Verplichte ggz, en ontwikkelden een leerlijn voor het volledige forensische veld. Het aantal medewerkers van de organisatie is gestegen naar 12 onder andere door uitbreiding voor de projectorganisatie en ondersteuning van implementatie van nieuwe leerproducten.

Implementatie van leerproducten

De dienstverlening is in 2019 stevig verankerd in de werkzaamheden van de organisatie. Zo is er een groot implementatieproject uitgerold i.v.m. de lancering van de Forensische Leerlijn. Ervaring en tips uit dat project worden gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe leerproducten. Zo organiseerde GGZ Ecademy in 2019 vaker webinars en ontwikkelden we ondersteunende materialen zoals roadmaps, leerpadsuggesties en een digitaal kompas.

Een van de doelstellingen van de vereniging ‘het delen van kennis’ heeft in 2019 verder vorm gekregen. Leden wisten elkaar online en offline te vinden tijdens implementatie- en inspiratiebijeenkomsten, seminars en werksessies. Alle opnames van de openbare seminars zijn via het videoplatform van GGZ Ecademy te bekijken.

Facilitering van leertechnologie behoort tot de kernactiviteiten

Nagenoeg alle leerproducten van GGZ Ecademy zijn via het centraal leerplatform van GGZ Ecademy beschikbaar. Hierdoor maken inmiddels meer dan 60.000 werknemers gebruik van het leerplatform van de vereniging. Op verzoek en samen met haar leden ontwikkelt GGZ Ecademy de komende jaren het centraal leerplatform verder door en wordt facilitering van leertechnologie een kernactiviteit van de vereniging. Tot de kerntaken van de vereniging horen verder ‘het ontwikkelen van leerproducten, ondersteunen bij uitvoering van scholing, en het stimuleren van kennisdeling en samenwerking’. Hiermee gaan we ook in 2020 door. We ontwikkelen nieuwe leerproducten op basis van wensen van leden, maar nemen daarin ook behoeftes in de omgeving mee die wijzelf of via onze samenwerkingspartners signaleren. Zo willen we eerder inhaken op vernieuwingen in de sector en met ons beleid, producten en diensten bijdragen aan een succesvolle implementatie van leerproducten.

Trainersprogramma voor ‘online begeleiden’

In 2020 werken we verder aan het volledig flashvrij maken van de leerproducten en starten we met een geheel nieuw leerproduct ‘het inspiratietraject’. Hiermee kunnen we sneller op behoeften van leden of ontwikkelingen in de maatschappij reageren. GGZ Ecademy organiseert nu trainingen om beheerders, opleidingscoördinatoren en trainers wegwijs te maken in het centraal leerplatform. In het nieuwe jaar willen we trainers gaan ondersteunen in het online begeleiden van cursisten. Wij zien nog mogelijkheden om de motivatie van cursisten te vergroten.

De zorg aan de kwetsbare burger verbeteren, op welke plek ook!

We hebben de ambitie om verder te groeien in het aantal leden, kijken daarbij over de grenzen naar Vlaamse organisaties waarvoor een lidmaatschap interessant kan zijn. Verder willen we de bekendheid van GGZ Ecademy bij hbo- en mbo-scholen vergroten. En via onze leden scholing aan organisaties aanbieden waarvoor een lidmaatschap nu niet interessant is, maar die bijvoorbeeld een belangrijke rol vervullen in de wijk. Hierdoor willen we de zorg aan de kwetsbare burger verbeteren, op welke plek ook!

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap