Cordaan

“Vier keer per jaar sparren
met collega’s uit de rest van het land, dat is heel fijn“
Caterien Selen • Adviseur leren en ontwikkelen - Cordaan Academie

Een veelheid aan e-learnings en digitale leerpakketten en een kennistekort in de organisatie, dat waren dé redenen bij Cordaan om te kiezen voor een lidmaatschap bij GGZ Ecademy. Als grote organisatie met zorg voor zo’n 20.000 mensen door 5.400 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers in alle wijken van Amsterdam en Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep biedt Cordaan e-learnings en online modules aan in haar opleidingstrajecten. ‘Het werkt supergoed, als we het aanbieden op het moment dat de mensen het nodig hebben. Dan leren zij meer en is er een hoger leerrendement.’

Caterien Selen, scheidend adviseur leren en ontwikkelen bij Cordaan Academie (ze gaat werken bij Avansplus – red.) legt uit: ‘E-learning is niet het middel, maar blended trajecten werken geweldig. En de toevoeging van de online modules van GGZ Ecademy sinds ons lidmaatschap eind 2018 zijn een krachtig middel. Daarnaast zijn we heel blij met de ondersteuning die GGZ Ecademy geeft: de inspiratie- en implementatiebijeenkomsten met andere leden leveren veel op.’

Bij Cordaan zijn het voornamelijk de medewerkers die werken met de cliënten die de basis- en verdiepingsmodules van GGZ Ecademy volgen. Ook het Team Herstel kijkt ernaar. ‘Vooropgesteld is e-learning een middel, geen doel binnen de organisatie. Maar wel een sterk middel, als we het inzetten in de combinatie met fysieke scholing en casuïstiek. De diversiteit aan leermiddelen, waaronder de online leermodules zetten mensen aan tot leren. Jongere medewerkers gaan er wel makkelijker mee om dan de oudere medewerkers, maar ze kunnen van elkaar ook weer veel opsteken. We kunnen mensen in trajecten alvast stof laten voorbereiden, ze kunnen zichzelf toetsen, he tis activerend en tijdens een fysieke bijeenkomst kunnen we vaak dieper ingaan op de stof. Allemaal voordelen.’

Cordaan is nog niet heel lang lid van GGZ Ecademy, en dat betekent dat de implementatie van het aanbod in het leerprogramma nog in volle gang is. ‘Vragen als welke e-learnings zet je in het leerportaal en wat nemen we op in de leerprogramma’s zijn belangrijk. We kijken wat er nodig is om mensen aan de slag te laten gaan, we willen geen verplichting op het maken van de modules, we vinden zelf keuzes maken heel belangrijk.’ En toch, zo zegt Selen ook: ‘We herinneren mensen er elke keer weer aan dat ze de modules kunnen volgen, we hebben implementatiebijeenkomsten gehouden, we bespreken de e-learnings regelmatig en helpen mensen de mogelijkheid van online leren in het systeem te krijgen.’ Die tip geeft Selen nieuwe leden dan ook graag mee: ‘Neem de tijd voor de implementatie, geef aandacht aan promotie en interne communicatie en zorg voor een brede promotie via alle platformen die je hebt.’

De bijeenkomsten met andere leden helpen bij de implementatie en geven een kijkje in de keuken bij andere organisaties: ‘Vier keer per jaar ideeën en kennis uitwisselen, sparren met collega’s uit de rest van het land, dat is heel fijn. Het is altijd goed geregeld, de online informatie achteraf is goed en het contact met de collega’s levert veel op.’

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap