Aandacht voor LVB in de ggz:
herken jij het?

GGZ Ecademy en het Landelijk Kenniscentrum LVB zijn onlangs een nieuwe samenwerking aangegaan om kennis rondom het omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de ggz te vergroten. In deze nieuwe samenwerking stelt GGZ Ecademy vijf nieuwe leerproducten rond licht verstandelijke beperkingen gratis beschikbaar. Dit zijn mooie leerproducten voor onder andere verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, agogen, psychologen, artsen en jongerenwerkers. Kortom voor iedereen die met deze groep in contact komt. Een belangrijk onderwerp, want rond de 40% van de cliënten in de ggz functioneert op het niveau van iemand met een LVB. Psychiater Jeanet Nieuwenhuis liet dit zien in haar proefschrift A blind spot over de prevalentie van LVB bij psychiatrische cliënten in de gespecialiseerde ggz. Deze ‘dubbele problematiek’ wordt nog te vaak niet herkend binnen de ggz. We sluiten zo niet aan op het niveau en de behoeften van de cliënt, waardoor behandelingen mogelijk niet goed zullen aanslaan.

Verhoogde psychische kwetsbaarheid

Jeugdigen en volwassenen met een LVB hebben meer kans op het ontwikkelen van psychische problemen dan leeftijdsgenoten zonder LVB. Dit risico wordt vergroot door factoren die vaker gepaard gaan met een LVB zoals een ongezonde leefstijl, verminderd executief functioneren, een lager zelfvertrouwen, verminderde emotieregulatie en sociale cognitie. Tegelijkertijd zijn er factoren aanwezig die minder ondersteunend en beschermend zijn, zoals gebrek aan steun vanuit de omgeving, niet passend onderwijs en armoede. Met name bij belangrijke veranderingen in het leven die de balans tussen draagkracht en draaglast kunnen verstoren, vergroot dit het risico op psychische problematiek.

Nieuwe leerproducten rond de LVB

Tijdig signaleren van de LVB is als eerste nodig om aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt wat betreft communicatie, diagnostiek en behandeling. Het Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelde daarom vier (basis)leertrajecten, die via GGZ Ecademy gratis beschikbaar zijn:

De Academische Werkplaats Kajak ontwikkelde een vijfde module: CGT bij Jeugdigen met een LVB en een Psychische Stoornis. Dit is een aanvulling op de gelijknamige handreiking met informatie en stappenplan van Academische Werkplaats Kajak. Ook deze vijfde module is gratis beschikbaar. 
Op de website van Academische Werkplaats Kajak zijn veel meer ondersteunende materialen te vinden die ggz-professionals kunnen helpen bij een passende behandeling van kinderen en jongeren met een LVB en psychiatrische problematiek.

Samenwerken loont

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en GGZ Ecademy zijn blij met deze nieuwe samenwerking. 

Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy): ‘De vijf nieuwe leerproducten die in het platform van GGZ Ecademy ter beschikking worden gesteld helpen om de dubbele problematiek bij LVB tijdig te herkennen en de communicatie, tempo, instrumenten en behandelingen aan te passen aan deze groep cliënten. De producten zijn een mooie aanvulling op ons aanbod voor de professional in de ggz en andere geïnteresseerden.’ Maartje Timmermans (directeur Landelijk Kenniscentrum LVB): ‘We werken heel graag samen met GGZ Ecademy om het thema LVB breder onder de aandacht te brengen binnen de ggz maar ook daarbuiten. Want kennis maakt nieuwsgierig en betrokken. En dat komt weer ten goede aan een flinke groep mensen met een LVB in onze samenleving.’

Over Landelijk Kenniscentrum LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die toepasbare kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. Daarvoor werkt het kenniscentrum nauw samen met ruim 45 deelnemers (aanbieders) in de gehandicaptenzorg, (gespecialiseerde) jeugdhulp en GGZ, andere kennisinstituten, koepelorganisaties en (semi-)overheden. Zo willen we bijdragen aan tijdige herkenning van LVB en een passende ondersteuning, begeleiding of zorg voor deze groep mensen.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, jeugdzorg, maatschappelijke opvang en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 140.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

 

 

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap