Blijf jezelf ontwikkelen.
Zo verbeter je de zorg voor de jeugd!

 

Er is veel aan de hand in de jeugdzorg. Behandelaren en zorgverleners komen voor zeer diverse, ook heel complexe, problematiek te staan. Het is daarom belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Scholing draagt bij aan betere zorg en aan de motivatie van de medewerker. Om aan de scholingsbehoefte van medewerkers in de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) tegemoet te komen, heeft GGZ Ecademy samen met haar leden en partners KJP-leerproducten ontwikkeld.

Leerproducten voor alle ervaringsniveaus

Zo zijn er nu uitgebreide leerproducten beschikbaar voor de beginnende professional, maar ook opfrismodules voor de ervaren medewerkers. Het scholingsmateriaal is bedoeld voor het complete ggz-veld, o.a. agogen, social workers, sociotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners, verpleegkundigen, vaktherapeuten, psychologen en psychiaters. Het aanbod bestaat uit uitgebreide leerproducten zoals e-learning met casussen, maar ook uit korte checks waarmee individueel of in een teamoverleg kennis getest wordt.

Thema’s van de KJP-leerproducten

De leerproducten behandelen onderwerpen zoals depressie, angststoornis, ADD, ADHD, autismespectrumstoornis en eetstoornissen. Daarnaast zijn bij de leerproducten Suïcidepreventie en Psychopathologie speciaal uitbreidingen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie gemaakt. Vanuit de samenwerking met Augeo biedt GGZ Ecademy het leerproduct van Augeo ‘Communiceren over geweld’ aan haar leden aan. Ook een door het Onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ontwikkeld leertraject over Eetstoornissen is beschikbaar voor de leden.

Vrij beschikbaar voor leden

Op de themapagina in de productcatalogus vind je een actueel overzicht van alle leerproducten met (basis-)leertrajecten in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de transitiepsychiatrie/ adolescenten. De leerproducten zijn vrij beschikbaar voor leden. Onze leden hebben de mogelijkheid om deze leerproducten bijvoorbeeld in een training aan netwerkpartners in te zetten. Wil je hier meer over weten, informeer dan rechtstreeks bij een van onze leden in je netwerk. Heb je interesse in de leerproducten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie? Kijk dan in onze productcatalogus en maak een selectie.

Gratis aanbod

We bieden bovendien jaarlijks een aantal leerproducten gratis aan. Professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie of jeugdzorg kunnen bijvoorbeeld kosteloos het leerproduct Transitiecoach LVB volgen. Daarnaast zijn ook de opnames van het GGZ College mogelijk interessant om in je team te bespreken. Deze zijn rechtstreeks via de website van het GGZ College te bekijken.

Meer weten over GGZ Ecademy?

We maken graag een (bel-)afspraak om je vragen te bespreken. En we vertellen je dan bijvoorbeeld hoe wij samen met onze leden leerproducten ontwikkelen en hoe leden de leerproducten inzetten om scholing te maken.  Voldoet de organisatie waar je werkt aan de lidmaatschapsvoorwaarden dan geven we je in overleg 2 weken gratis toegang tot een gastaccount. In het gastaccount kun je al onze leerproducten, inclusief de leerproducten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, bekijken. Heb je interesse in een afspraak? Neem dan contact met ons op via ingridmeuwissen@ggzecademy.nl.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap