Gratis extra leerproducten voor scholen

Het corona-virus heeft een enorme impact gehad. Versneld hebben scholen de omslag naar afstandsonderwijs moeten maken. Vanuit GGZ Ecademy hebben we geprobeerd onze leden daarbij te ondersteunen. In maart kregen scholen die lid zijn van de vereniging het aanbod om tot het einde van het schooljaar 2019-2020 gratis gebruik te maken van extra aanmeldsleutels voor studenten. Deze scholen kregen ook kosteloos toegang tot een groter aanbod van meer dan 100 online leerproducten. Dit gaf de mogelijkheid om hoogwaardige e-learningmodulen over onderwerpen uit de geestelijke gezondheidszorg in te zetten in het onderwijs, ook t.b.v. studenten en opleidingen die eerder nog niet bij het lidmaatschap betrokken waren.

Recent is duidelijk geworden dat scholen ook in het nieuwe schooljaar i.v.m. het corona-virus het onderwijs veel op afstand gaan verzorgen. Daarom gaat GGZ Ecademy ook in het schooljaar (2020-2021) scholen extra ondersteunen. Concreet betekent dit voor leden en niet-leden:

Aanbod voor leden van GGZ Ecademy

Scholen die per 1 juni 2020 al lid zijn kunnen gratis 10 extra leerproducten aanvragen. Zij mogen dus, naast het reguliere gratis aanbod van meer dan 30 leerproducten ook tijdelijk 20 (i.p.v. 10) leerproducten uit het leeraanbod van GGZ Ecademy voor scholen inzetten.

Korting op lidmaatschap voor niet-leden

Mbo- en hbo-scholen die nog geen lid zijn van de vereniging en zich aanmelden als nieuw lid krijgen een korting van 50% op het basislidmaatschap in schooljaar 2020-2021.

Een school wordt bij een lidmaatschap altijd als één organisatie lid dus ook andere opleidingen of deeltijdopleidingen van de school kunnen meeprofiteren van het lidmaatschap en dit kortingsaanbod. 

Proefaccount voor docenten

Interesse in dit aanbod? Download het Informatiepakket scholen 2020-2021 en neem contact met ons op om vrijblijvend een belafspraak te maken of  vragen te bespreken. Wil je weten hoe andere scholen de leerproducten van GGZ Ecademy bij scholing van studenten inzetten? Lees de verhalen van hbo- en mbo-instellingen die lid zijn van de vereniging.

Docenten van de hbo-opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde of van de mbo-opleidingen Zorg en Welzijn kunnen bovendien een gratis proefaccount aanvragen en vrijblijvend een kijkje nemen en gebruik maken van de leerproducten in het  Centraal leerplatfom van GGZ Ecademy.

Toegang tot gratis leerproducten

Werk je als docent of studeer je bij een school die geen interesse heeft in een lidmaatschap, maar wil jij wel de gratis leerproducten volgen? Dat is mogelijk. Vraag toegang tot meer dan 30 gratis leerproducten. In de productcatalogus kun je een selectie maken op de leerproducten die gratis zijn. Volg zo bijvoorbeeld de forensische leerlijn, modules over poh-ggz, destigmatiserend werken in de ggz, transitiecoach voor jongeren met een LVBpsychopathologie en nog veel meer.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap