Leerlijnen in ontwikkeling

Met een aanbod van meer dan zestig e-learning modules voorziet GGZ Ecademy inmiddels in de basisbehoeften die er leven rond scholing van ggz-medewerkers. Hierdoor ontstaat een nieuwe behoefte, namelijk aan meer samenhang tussen de producten. Hierdoor zouden medewerkers in de ggz een heel leertraject kunnen volgen toegespitst op alle onderwerpen die voor hen, in hun context en functie van belang zijn. Vandaar dat GGZ Ecademy is begonnen met de uitwerking van verschillende leerlijnen voor de ggz.

Diversiteit

In deze leerlijnen wordt een samenhangend geheel gesmeed die medewerkers een scala aan mogelijkheden biedt om te worden bijgeschoold op specifieke thema’s en specifieke vakgebieden. Basisonderwerpen en verdiepende thema’s zorgen ervoor dat er voor verschillende niveaus en instapmomenten wat te halen valt. Bovendien zullen de leerlijnen een grote diversiteit bieden aan leermethodes, van e-learningmodules tot ondersteuning op de werkplek. Deze afwisseling zal naar verwachting het leren stimuleren.

Leerlijn rond lvb

Vorig jaar is al een begin gemaakt met de leerlijn rond een licht vestandelijke beperking (lvb) met daarin inmiddels vier concrete trajecten:

Leerlijn forensisch werken

Voor de zomer zijn met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en een adviesraad de kaders neergezet voor een leerlijn forensisch werken. Binnenkort wordt begonnen met de ontwikkeling van de eerste producten binnen deze leerlijn, die, omdat ze worden gesubsidieerd door Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) vrij beschikbaar zullen komen in het leerplatform van GGZ Ecademy.

Leerlijn Zichtbaar vakmanschap in de ribw

Een derde leerlijn waarvoor de contouren zijn neergezet, is die van Zichtbaar vakmanschap in de ribw. In deze leerlijn zal aandacht zijn voor het methodisch versterken en ondersteunen van de medewerker in de ribw

Leerlijn voor de sociotherapeut

Tot slot wordt eerdaags begonnen met de ontwikkeling van producten in de leerlijn voor de sociotherapeut. Gestart wordt met een basismodule over wat sociotherapie inhoudt, waarbij de positionering ten opzichte van andere beroepsgroepen centraal staat met daarnaast technieken, vaardigheden en en de attitude die de sociotherapeut helpen z’n werk goed te doen.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap