Nieuwe leerproducten en GGZ Inspiraties

In de afgelopen maanden hebben we met veel energie gewerkt aan de ontwikkeling en oplevering van gloednieuwe leerproducten voor onze leden. Ook hebben we enkele bestaande leerproducten in een nieuw jasje gestoken. Aan het gratis aanbod hebben we bovendien twee GGZ Inspiraties over Angst en Schaamte toegevoegd. En de leerproducten rond verslavingsproblematiek hebben we beter vindbaar gemaakt in het Thema-overzicht Verslavingsproblematiek.

Opgeleverde leerproducten

Leertraject Herstel

In het leertraject Herstel komen de meest recente (theoretische) inzichten over de herstelbeweging aan bod. Je hoort visies van experts, bekijkt interviews van professionals en ervaringsdeskundigen en je ontdekt wat herstel voor jouw beroepspraktijk betekent.

Leertraject E-health

In E-health geeft klinisch psycholoog Dr. Tim Wind in zeven korte colleges zijn kennis door aan iedere behandelaar die met e-health aan de slag is of wil. Hij gaat in op vragen als: Hoe zet je apps, virtual reality en andere vormen van e-health in je behandeling in?

Mythen over zelfmoord

Dit is een leertraject met filmpjes: zes mensen van verschillende leeftijden vertellen daarin over hun suïcidale gedachten en suïcidepogingen. Zij gaan openhartig in op enkele veelvoorkomende mythen rond zelfmoord. Deskundigen geven vanuit hun vakgebied toelichting op de mythen.

GGZ College Suïcidepreventie is van ons allemaal

Dit GGZ College laat het belang en de verantwoordelijkheid zien die de gehele keten en maatschappij heeft ten aanzien van suïcidepreventie.

Basis op orde 2023/2024 Suïcidepreventie

Deze basis op orde bevat twee onderdelen met actuele onderwerpen rond suïcidepreventie. De deelnemer toetst de kennis aan de hand van een uitgebreide (zelf)test en krijgt vervolgens een advies voor een te volgen leerproduct.

Escaperoom Verward gedrag

Deelnemers proberen door het oplossen van vraagstukken en puzzels de beste hulp te vinden voor hun zus die verward gedrag laat zien. De escaperoom is door ons lid Saxion met subsidiegelden ontwikkeld in het Leernetwerk Verward Gedrag en het is daardoor gratis beschikbaar voor iedereen.

Niet-repressief werken

Gedwongen interventies kunnen therapeutische relaties verzwakken en de behandelmotivatie verminderen. Hoe zorg je ervoor dat je, binnen de kaders van de forensische zorg, de mogelijkheden voor een cliënt verkent zonder in protocollen verstrikt te raken? En wat is het belang daarvan? In dit leertraject leer je meer over niet-repressief werken in de forensische zorg: waarom is dit belangrijk en hoe doe je dit?

Kwaliteit van leven

Cliënten ervaren hun kwaliteit van leven op verschillende manieren. Hierbij spelen veel subjectieve en objectieve indicatoren en factoren een rol. In dit leertraject leer je meer over de aspecten die een rol spelen bij het ervaren van kwaliteit van leven. Ook leer je hoe kwaliteit van leven in relatie staat tot terugval in delict gedrag. Kwaliteit van leven is één van de leertrajecten die nieuw worden ontwikkeld in de Forensische Leerlijn. Bekijk alle producten in het  Thema-overzicht Forensische leerlijn.

GGZ Inspiraties

In de geestelijke gezondheidszorg en daaromheen spelen thema’s waarover je als zorgprofessional misschien niet dagelijks nadenkt, maar die wel van invloed zijn op jouw werk. In de GGZ Inspiratie willen we je met korte filmpjes en podcasts informeren over actuele vraagstukken en aanzetten tot nadenken. In novemver hebben we twee inspiraties opgeleverd over schaamte en angst.

Schaamte

Schaamte speelt ons allemaal bij tijd en wijle parten. Dat is maar goed ook, want zonder gevoelens van schaamte zouden we ons volslagen ongemanierd, brutaal en vrijpostig gedragen. Maar wat als schaamte een te grote rol opeist en het leidt tot psychische problemen? Hoe ga je als hulpverlener om met schaamte bij een cliënt? In deze GGZ Inspiratie leer je hier meer over.

Angst

Angst is voor ons als kwetsbare wezens een permanente metgezel. We gaan wat ons beangstigt het liefst uit de weg. Dat werkt meestal, maar soms kost het vermijden van angst te veel inspanning. Het verdrukken van de angst wordt dan een probleem op zich met alle psychische gevolgen van dien. Voor de hulpverlener is het zaak aandacht te hebben voor angst bij een cliënt. In deze GGZ Inspiratie bespreken we de aspecten van angst.

Voor meer informatie en beschikbaarheid, bekijk onze productcatalogus.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap