Steeds meer online materialen beschikbaar voor scholen

Aanbod 2021-2022 bekend

In het nieuwe schooljaar 2021-2022 is het aanbod van leerproducten van GGZ Ecademy voor studenten in het hbo- of mbo verder uitgebreid. Aan het bestaande aanbod van leerproducten voor bijvoorbeeld de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en de mbo-opleiding voor Gezond en Welzijn zijn nieuwe productvormen en leerproducten toegevoegd. Ook Activiteitenbanken zijn verder uitgebreid met nieuwe casussen die docenten in de lessen kunnen gebruiken. Bovendien zijn nu alle leerproducten flashvrij! Hieronder lichten we de nieuwe leerproducten in het het pakket leerproducten schooljaar 2021-2022 en het lidmaatschap toe.

Nieuwe productvormen toegevoegd

GGZ Inspiratie en het GGZ Inspiratietraject zijn nieuwe productvormen waarin we professionals en studenten informeren over actuele vraagstukken en aanzetten tot reflectie op de praktijk. Dat gebeurt aan de hand van leerproducten die voor de studenten relevant zijn en relatief weinig tijd vergen om door te nemen. De leerproducten bevatten animaties, filmmateriaal, ondersteunende actuele literatuur, opdrachten en (oefen)toetsen.

Sommige onderdelen van het GGZ Inspiratietraject zijn in de vorm van GGZ Inspiratie ook gratis beschikbaar. Kijk hier voor een overzicht van vrij beschikbare GGZ Inspiraties met bijvoorbeeld een animatie over de invloed van sociale ongelijkheid op ons geestelijk welbevinden. Of kijk naar de introductiefilm over Samen beter naar een nieuwe ggz,

Nieuwe leerproducten en thema’s

Het aanbod is ook in het afgelopen jaar verder uitgebreid en de bestaande leerproducten zijn nu flashvrij. Bekijk hier aanbod leerproducten schooljaar 2021-2022 waaruit scholen kunnen kiezen.

Bijzonder hierbij te vermelden is een aantal leerproducten over:

Psychose

Psychose is een onderwerp in het thema psychopathologie. Dit leertraject richt zich met name op het omgaan met cliënten met een psychose. In de casuïstiek is veel aandacht voor verschillende uitingsvormen van een psychose, en het toepassen van LEAP, WRAP en CHIME, en veel aandacht voor herstel.

Herstelondersteunende zorg door verbinding

Het leertraject Herstelondersteunende zorg door verbinding zet de deelnemer aan het denken over de invloed van zijn eigen kernwaarden op het verlenen van zorg aan ggz-cliënten. Door middel van casussen wordt de deelnemer aangemoedigd te reflecteren op eigen gedachten en handelen. Dit leertraject is een mooie basis voor beginnende en gevorderde zorgprofessionals en past perfect in een opleidingstraject rond herstelondersteunende zorg.

ADHD in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

In de casuïstiek van dit leertraject is aandacht voor alle leeftijdsgroepen binnen de KJP en ligt de nadruk op het ADHD- beeld en minder op de diagnose.

LVB en Verslaving

Dit leertraject richt zich op professionals die te maken hebben met cliënten met een LVB en problematisch middelengebruik. Wat zijn belangrijke implicaties voor de behandeling en hoe kan je samen met andere ketenpartners zorgen voor een goede behandeling?

Geschiedenis van de psychiatrie

Hoogleraar Joost Vijselaar neemt de deelnemer in negen minicolleges mee naar het ontstaan en de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Een boeiende reis die het heden en de huidige bewegingen in de psychiatrie in perspectief plaatsen.

GGZ Colleges

De GGZ Colleges zijn nieuwe leertrajecten met DWDD-achtige uitzendingen van GGZ Friesland rond interessante thema’s waaromheen opdrachten en toetsen zijn gebouwd. Behandelde onderwerpen zijn o.a. autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, puberteit en psychische problemen, suïcide preventie, Wet verplichte ggz en nog veel meer. Kijk in het aanbod voor een volledig overzicht van de GGZ Colleges.

Hoe vindt kennisdeling plaats?

Tijdens de halfjaarlijkse (online) bijeenkomsten wisselen de contactpersonen van onderwijsinstellingen ervaringen en implementatietips uit. Vier keer per jaar worden deze contactpersonen uitgenodigd om samen met andere leden van GGZ Ecademy kennis te delen. Daarnaast kunnen docenten en trainers die werkzaam zijn bij leden zich gratis aanmelden voor trainersbijeenkomsten, aan-de-slag-sessies en Trainerstips. Daarin krijgen ze informatie over de leerproducten van GGZ Ecademy en wisselen ze tips uit met docenten en trainers van andere leden. Ze bespreken bijvoorbeeld hoe ze in beperkte tijd het digitaal lesmateriaal kunnen integreren in de lessen en trainingen of hoe ze zich verder kunnen bekwamen in virtueel les geven.

Over het lidmaatschap

Alleen instellingen kunnen lid worden van GGZ Ecademy. GGZ Professionals of andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van het gratis aanbod leerproducten van de vereniging. Onderwijsinstellingen worden als totaal lid waardoor alle opleidingen van die onderwijsinstellingen kunnen meeprofiteren!

Samen werken – samen leren

Een deel van de gezamenlijke financiële inleg van de onderwijsinstellingen die deelnemen aan GGZ Ecademy wordt besteed aan producten waarvan de scholen aangeven dat die voor hen van belang zijn. In 2021 wil GGZ Ecademy bijvoorbeeld een nieuw leerproduct ‘Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’ gaan ontwikkelen. Daarvoor zullen we de expertise van docenten verpleegkunde gebruiken.Voordelen lidmaatschap scholen

 

 

 

 

 

Meer weten over het lidmaatschap voor scholen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar het lidmaatschap en aanbod van GGZ Ecademy? Bekijk dan hier de casussen van onderwijsinstellingen die lid zijn of schrijf je in voor het webinar voor scholen. Wil je graag alle leerproducten zelf bekijken, meld je dan snel aan voor een proefaccount voor docenten waarin je een maand lang de tijd krijgt om het aanbod te volgen. Heb je vragen over het lidmaatschap of GGZ Ecademy? Je kunt ons bereiken via info@ggzecademy.nl

Download het totale informatiepakket scholen of alleen het aanbod leerproducten 2021-2022

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 80 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap