Over het bestuur van GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een groeiende organisatie. De coöperatieve vereniging speelt een steeds prominentere rol in het faciliteren van het leren van ggz-professionals. Het bestuur van GGZ Ecademy is eindverantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 5 leden. De termijn van een van de bestuursleden loopt eind dit jaar af. Daarom hebben we een vacature uitgezet. Het bestuurslid wordt opgevolgd door iemand die afkomstig is uit een organisatie die lid is van onze vereniging.

Nicole Hermans (Antes – Parnassia Groep) is voorzitter van het bestuur. Walther Tibosch (Novadic-Kentron) is vicevoorzitter. André van Boekholt (Dimence Groep) is penningmeester. Andere leden van het bestuur zijn Hedda van ’t Land (RINO Groep) en Annet Kunz (HVO-Querido). Zij neemt eind dit jaar afscheid van ons bestuur.

Missie

De bestuursleden dragen bij aan de missie van GGZ Ecademy: door samenwerking en kennisdeling optimaliseren van scholing aan alle professionals die geestelijke gezondheidszorg verlenen, met als oogmerk een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.

Nicole Hermans, bestuursvoorzitter GGZ Ecademy: “We hebben een belangrijke rol om professionals binnen de ggz te binden en te boeien. En scholieren te inspireren om straks een baan binnen de ggz en Maatschappelijke Opvang te kiezen. Gezien de omvang van het aantal burgers in Nederland dat kampt met mentale klachten, hebben we nu en in de toekomst voldoende professionals op deze plekken nodig. Het is mijn doel een steentje bij te dragen aan talentontwikkeling en professionals te inspireren om te gaan en blijven werken in deze sector.”

Arjan Pronk, Directeur GGZ Ecademy: “Na 10 jaar staan GGZ Ecademy en haar leden voor verschillende uitdagingen. Zoals het delen van kennis over ggz-onderwerpen met alle professionals die bijdragen aan de ggz, ook als ze werken in een andere sector. En het verduurzamen van de samenwerking rondom scholing, blended online onderwijs en alle leertechnologie die daarbij nodig is. Vanuit hun ervaring en netwerk leveren onze bestuursleden hier een prachtige bijdrage aan.”

Geïnteresseerden in de functie van bestuurslid van GGZ Ecademy kunnen op onze vacaturepagina meer lezen over het gewenste profiel.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ruim 90 instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de geestelijke gezondheidszorg. Die leden gebruiken (e-learning) leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 100.000 (toekomstig) zorgprofessionals. Onze activiteiten worden (met inzet van externe leveranciers en inhoudsdeskundigen van leden) aangestuurd door een team van 17 medewerkers.

Meer weten over GGZ Ecademy? Volg een van onze gratis leerproducten, of bekijk de film 10 jaar GGZ Ecademy.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap