Wereld Suïcidepreventie dag

Vandaag is het Wereld Suïcidepreventie dag. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij mensen die zijn overleden door suïcide of bij mensen die zelfmoordgedachten hebben.

Leden van GGZ Ecademy evalueerden vandaag de leermaterialen die rondom dit onderwerp beschikbaar zijn. In deze leermaterialen krijgt het onderwerp Suïcidepreventie speciaal aandacht om behandelaren, maar ook teams extra te ondersteunen. Er zijn drie leerproducten als basis en herhaling voor behandelaren van leden beschikbaar en er is een speciaal verdiepingstraject voor zorgprofessionals die met kinderen en jongeren werken. Daarnaast maakte GGZ Ecademy speciaal voor trainers en teamleiders de activiteitenbank Suïcidepreventie met casussen en extra materialen voor op de werkvloer.

Gratis leerproduct voor zorgprofessionals

In opdracht van onze partner ‘Samen Sterk zonder Stigma’ ontwikkelden we het leerproduct ‘Destigmatiserend werken in de ggz’. Deze geaccrediteerde module gaat in op de taboes die -ook in de ggz- heersen rond psychische aandoeningen en is gratis beschikbaar voor alle zorgprofessionals. Geïnteresseerd in dit kosteloos te volgen leerproduct? Bekijk de informatie in de productcatalogus.

Online suïcidepreventie voor naasten

GGZ Ecademy maakt alleen e-learning die leden kunnen verwerken in opleidingen voor zorgprofessionals in de ggz. 113Online heeft een mooie e-learning speciaal voor naasten ontwikkeld. Je vindt deze online training op vraagmaar.113.nl

Wil je meer weten over de leerproducten Suïcidepreventie of de totstandkoming van de materialen? Lees het interview met redactieraadlid Derek de Beurs, de kartrekker in de redactieraden rond het thema suïcidepreventie.

 

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap