Leerproducten voor schooljaar ’24 – ’25 bekend

 

In het nieuwe schooljaar 2024-2025 is het aanbod van leerproducten van GGZ Ecademy voor studenten in het hbo en mbo weer verder uitgebreid. Docenten kunnen voor het nieuwe schooljaar kiezen uit ruim 170 leerproducten. Dat zijn meer dan 50 leerproducten uit ons gratis aanbod en ruim 115 leerproducten die in het lidmaatschap kunnen worden gekozen.

Thema’s van de leerproducten zijn o.a. ambulantisering, eigen regie, geneesmiddelen en somatiek, Kinderen en jeugd, methodieken (o.a. CRAFT, klinisch redeneren), methodisch werken, professioneel handelen en attitude, psychopathologie, suïcidepreventie, voorbehouden handelingen en wetgeving.

Veel gevolgde leerproducten uit voorgaande schooljaren zijn Motiverende Gespreksvoering, Psychopathologie, Stemmingsstoornissen, Herstelondersteunend werken, Angststoornissen, Oplossingsgericht werken en Psychofarmaca. Ook de leerproducten uit de Forensische Leerlijn worden veel gevolgd.

Hieronder lichten we de leerproducten toe die we in de afgelopen maanden hebben opgeleverd.

Stemmen horen begrijpelijk maken

Stemmen horen komt vaker voor dan je misschien denkt. Jarenlang is de behandeling hiervan gebaseerd geweest op niet op onderzoek gestoelde aannames. In dit leertraject ontdek je wat stemmen horen is, wat het niet is en welke handvatten er zijn om met stemmen om te leren gaan. We adviseren stemmenhoorders, naasten, hulpverleners en andere geïnteresseerden, om dit leertraject in of buiten behandelsetting met elkaar te doorlopen.

Werkplekondersteuning Blaaskatheter

Deze werkplekondersteuning bestaat uit praktisch toepasbare informatie zoals checklists, overzichten en cruciale aandachtspunten. Hierdoor kun je heel snel de benodigde informatie opzoeken en direct toepassen in jouw praktijksituatie.
Deze ondersteuning is onderdeel van Voorbehouden handelingen, waar onder andere ook Injecteren, Neusmaagsonde en sondevoeding en Wondzorg voor ontwikkeld zijn.

Herstel

In dit leertraject komen de meest recente (theoretische) inzichten over de herstelbeweging aan bod. Je luistert onder meer naar Martijn Kole, die vanaf het begin betrokken is geweest bij de herstelbeweging in Nederland. Hij heeft aan de basis gestaan van Herstelvisie binnen Lister en is een van de boegbeelden in Nederland als het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hij vertelt over herstel en herstelondersteunende zorg. Daarnaast bekijk je interviews met professionals en ervaringsdeskundigen en ga je aan de slag met wat herstel voor jou persoonlijk betekent in jouw beroepspraktijk. De onderdelen van dit leertraject worden telkens afgesloten met een korte toets.

E-Health

Hoe zet je apps, virtual reality en andere vormen van e-health in je behandeling in? Hoe integreer je ze in je behandelplan? Dr. Tim Wind, klinisch psycholoog, grondlegger van Psyflix en e-Health-pionier van het eerste uur, geeft in zeven korte colleges zijn kennis door aan iedere behandelaar die met e-Health aan de slag is of wil.

Forensische leerlijn

Binnen de Forensische leerlijn zijn 3 nieuwe modules ontwikkeld:

Samenwerken met naasten in de forensische zorg

Hoewel het samenwerken met naasten in de forensische zorg complex en uitdagend is, kan het een grote meerwaarde hebben. De samenwerking kan het behandeltraject van cliënten bevorderen, doordat de zorgprofessional meer zicht krijgt op de wisselwerking. Ook kan het bijdragen aan de kwaliteit van leven van zowel cliënten als hun naasten.

Kwaliteit van leven

Cliënten ervaren hun kwaliteit van leven op verschillende manieren. Hierbij spelen veel subjectieve en objectieve indicatoren en factoren een rol. Dit is een verdiepend leertraject binnen het thema Rehabilitatie & Herstel van de Forensische Leerlijn.

Niet-repressief werken

Gedwongen interventies kunnen therapeutische relaties verzwakken. Het is beter om niet alleen protocollair te werken, maar ook te denken in mogelijkheden die passen bij de cliënt en die binnen de kaders vallen. Zo blijft het contact maximaal behouden en is er een kleinere kans dat de behandelmotivatie vermindert. In dit leertraject leer je meer over niet-repressief werken in de forensische zorg. Het is een verdiepend leertraject binnen het thema Rehabilitatie & Herstel van de Forensische Leerlijn.

Voor Transdiagnostisch werken stellen we in het nieuwe schooljaar ook een leerproduct in het aanbod: het transdiagnostische perspectief. Dit product is nog in ontwikkeling. Je kunt nu wel al de GGZ Inspiraties over Schuld, Angst, Schaamte en Perfectionisme bekijken.

GGZ Inspiratietrajecten

De GGZ Inspiraties (gratis beschikbaar) en de GGZ Inspiratietrajecten informeren professionals en studenten over actuele vraagstukken. Ze bevatten reflectievragen en (praktijk-/groeps-)opdrachten waarmee studenten samen aan de slag kunnen, of die als gespreksstof kunnen dienen tijdens klassikale bijeenkomsten. Deze leerproducten bevatten animaties, filmmateriaal, ondersteunende actuele literatuur, opdrachten en (oefen)toetsen.

Gratis leerproducten

Onlangs zijn weer nieuwe leerproducten die wij met partners zoals Phrenos, Akwa GGZ, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB maakten aan het gratis aanbod toegevoegd. Alle geïnteresseerden, zoals ggz-professionals of studenten van organisaties die geen lid zijn van GGZ Ecademy, krijgen kosteloos toegang tot ons gratis aanbod met meer dan 50 leerproducten. Ook bij scholen die lid zijn van de vereniging worden de gratis leerproducten automatisch aan hun leeromgeving toegevoegd.

Over het lidmaatschap

Organisaties die voldoen aan de voorwaarden kunnen lid worden van GGZ Ecademy en een afspraak maken om hun mogelijkheden te bespreken. Wij organiseren ook regelmatig inloopspreekuren waarin we het lidmaatschap toelichten.

Onderwijsinstellingen worden als totaal lid, waardoor alle opleidingen van die onderwijsinstellingen kunnen meeprofiteren en maakt jaarlijks een keuze uit de leerproducten. De te betalen contributie is een optelsom van een basislidmaatschap met eventueel een uitbreiding hierop. Alle studierichtingen van een onderwijsinstelling kunnen gebruikmaken van het lidmaatschap. Zij spreken onderling af met hoeveel extra producten of sleutels ze het basislidmaatschap willen uitbreiden en hoe ze die over de opleidingen verdelen. Een contactpersoon van de school wordt beheerder van de sub-omgeving. Door samen te werken profiteren alle studierichtingen van het lidmaatschap.

Kennisdeling

Tijdens (online) bijeenkomsten wisselen de contactpersonen van instellingen ervaringen en implementatietips uit. Daarnaast kunnen docenten en trainers die werkzaam zijn bij leden zich gratis aanmelden voor trainersbijeenkomsten, aan-de-slag-sessies, informatieve webinars en Trainerstips.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk dan hier de casussen van onderwijsinstellingen die lid zijn, of maak direct een afspraak. Ben je docent en wil je graag alle leerproducten zelf bekijken? Vraag dan een proefaccount voor docenten aan. Daarin krijg je een maand lang toegang tot relevante leerproducten.

Heb je vragen over het lidmaatschap of GGZ Ecademy? Download dan het Informatiepakket schooljaar 2024-2025. Voor het maken van een afspraak of vragen kun je ons bereiken via info@ggzecademy.nl. Wil je weten of de school waar jij werkt of studeert al lid is van onze vereniging? Check hier het ledenoverzicht van onze vereniging.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap