ga naar twitterga naar facebook

Productcatalogus

Psychopathologie

Geneesmiddelen en somatiek

Herstel

Professionele attitude en gespreksvoering

Wetgeving

Ambulantisering

Voorbehouden handelingen 

Professioneel handelen

Forensische leerlijn 

Modules door leden beschikbaar gesteld

In ontwikkeling 

 

 

Producten met  bevatten geen Flash en kunnen hierdoor op alle devices, ook tablets, worden gebruikt.

 

 

Kennis delen binnen ggz-instellingen

GGZ Ecademy ondersteunt haar leden bij de implementatie en organisatie van effectieve scholing van medewerkers.  Met de gezamenlijke aanpak wordt een bijdrage geleverd aan het borgen en delen van kennis binnen de ggz-instellingen.


GGZ Ecademy

De activiteiten van GGZ Ecademy richten zich op:

Productcatalogus

Samen met experts uit de ggz bedenkt en ontwikkelt GGZ Ecademy lesmaterialen. Naast geaccrediteerde e-learning modules maakt de vereniging taakgerichte ondersteuning die zorgprofessionals direct op de werkvloer kunnen gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld snel informatie opzoeken of een film afspelen die ze op dat moment nodig hebben. Leden die geen eigen online leerplatform hebben, kunnen het centraal leerplatform van GGZ Ecademy gebruiken. Dit leerplat- form is volgens de laatste inzichten en technieken ontwikkeld.

In de rechterkolom van deze pagina zie je de productcatalogus van GGZ Ecademy met daarin alle ontwikkelde e-learning.

Kennisdelen en samenwerken

Maar GGZ Ecademy biedt nog meer dan kwalitatief hoogwaardige scholingsmaterialen. Kennisdelen en samenwerken behoren tot de kernwoorden van de vereniging. GGZ Ecademy organiseert bijeenkomsten en werksessies voor opleiders en andere onderwijskundigen. Ook zijn er seminars over actuele thema’s voor de hele ggz. De seminars zijn in eerste instantie bedoeld voor de leden van GGZ Ecademy, maar er is doorgaans ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor derden. In de agenda staan de toekomstige seminars vermeld. Op bestuurlijk niveau stimuleert GGZ Ecademy de uitwisseling van kennis bij haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten en werksessies is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden.

Branchegroepen

Vanuit het perspectief van de leden worden per branche de behoeftes met betrekking tot te ontwikkelen scholingsmaterialen en bijbehorende dienstverlenende activiteiten opgehaald.  Uit deze inventarisatie wordt een ontwikkelprogramma voor het komende jaar opgesteld dat wordt verankerd in het jaarplan. Alles wat GGZ Ecademy doet komt voort uit behoeftes van haar leden. 

Accreditatiebureau

Als extra service verzorgt GGZ Ecademy voor haar leden de accreditatie zodat een medewerker de punten krijgt bijgeschreven of een certificaat ontvangt voor de gevolgde e-learning module.

Centraal leerplatform

Leden die geen eigen online leerplatform hebben, kunnen het centraal leerplatform van GGZ Ecademy gebruiken. Dit leerplatform is volgens de laatste inzichten en technieken ontwikkeld. 

Agenda

De agenda bevat een selectie van bijeenkomsten die GGZ Ecademy organiseert en waar GGZ Ecademy aan deelneemt.

Lid worden?

Instellingen die nog niet deelnemen aan GGZ Ecademy kunnen alsnog lid worden. Zij betalen, naast de contributie, een eenmalige vergoeding. Leden kunnen het centraal leerplatform van GGZ Ecademy gebruiken of met een koppeling kiezen voor hun eigen LMS. Het gebruik van de helpdesk en scholing van het centraal leerplatform is inbegrepen in de contributie.

Sinds maart 2018 kunnen ook mbo- en hbo-scholen lid worden van GGZ Ecademy. 

Meer weten over het lidmaatschap? Neem contact met ons op via info@ggzecademy.nl.