E-learning over het Zorgprestatiemodel
nu beschikbaar

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel een e-learning ontwikkeld over het zorgprestatiemodel. Deze e-learning is nu voor iedereen gratis beschikbaar.

Doelgroep en doelstelling

De e-learning is ontwikkeld voor (regie-)behandelaren en andere professionals die te maken krijgen met de nieuwe bekostiging en zorgvraagtypering. De e-learning heeft als doel dat de deelnemer kan bijdragen aan een zorgvuldige en soepele invoering van het zorgprestatiemodel. Zo zorgen we ervoor dat de zorg gecontinueerd, juist geregistreerd en correct gefactureerd wordt. De e-learning bestaat uit theorie en casuïstiek. De deelnemer kiest de casus die voor hem van belang is: het zorgprestatiemodel in de vrijgevestigde praktijk, in een instelling of in de forensische zorg. De e-learning sluit af met een toets. De doorlooptijd van de e-learning is 1,5 uur. Als voorloper op de e-learning is een animatie over het Zorgprestatiemodel gemaakt.

Het programma werkt samen met GGZ Ecademy nog aan een aparte e-learning over zorgvraagtypering. Deze komt in november 2021 beschikbaar.

Hoe kan je de e-learning volgen?

Organisaties die lid zijn van GGZ Ecademy vinden de e-learning in hun eigen leeromgeving. De e-learning is ook beschikbaar voor niet-leden. Deze professionals hebben gratis toegang tot de e-learning via een aparte leeromgeving, nadat je je geregistreerd hebt op het leerplatform van GGZ Ecademy. Gebruik deze instructie voor het aanmaken van een account. Voor de volledigheid: naam en geboortedatum zijn nodig om bij positieve afronding van de e-learning een persoonlijk certificaat te kunnen downloaden.

Achtergrond totstandkoming e-learning

De module is financieel mogelijk gemaakt door de volgende partijen, die ook betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Zorgprestatiemodel:

  • de Nederlandse ggz
  • NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
  • NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
  • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
  • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten)
  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg)
  • NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)
  • GGZ Ecademy

Zorgprestatiemodel

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap