Twee vacatures binnen het bestuur van
GGZ Ecademy

Het bestuur van GGZ Ecademy is eindverantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Begin dit jaar hebben bestuursvoorzitter Nicole Hermans en bestuurslid Hedda van ’t Land een functie bij een nieuwe werkgever aanvaard. Helaas zijn deze organisaties geen lid van onze vereniging, waardoor een bestuursfunctie bij GGZ Ecademy niet meer mogelijk is. Daarom hebben wij twee vacatures uitgezet.

De vacatures zijn voor een bestuursvoorzitter en een bestuurslid. Walther Tibosch (Novadic-Kentron) is vicevoorzitter. André van Boekholt (Dimence Groep) is penningmeester. Hans van Geenhuizen (Karakter) is bestuurslid.

Missie

De bestuursleden dragen bij aan de missie van GGZ Ecademy: door samenwerking en kennisdeling optimaliseren van scholing aan alle professionals die geestelijke gezondheidszorg verlenen, met als oogmerk een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.

Arjan Pronk, Directeur GGZ Ecademy: “GGZ Ecademy en haar leden staan voor verschillende uitdagingen. Zoals het delen van kennis over ggz-onderwerpen met alle professionals die bijdragen aan de ggz, ook als ze werken in een andere sector. En het verduurzamen van de samenwerking rondom scholing, blended online onderwijs en alle leertechnologie die daarbij nodig is. Vanuit hun ervaring en netwerk leveren onze bestuursleden hier een prachtige bijdrage aan.”

Geïnteresseerden in de functies binnen het bestuur van GGZ Ecademy die werkzaam zijn bij een van onze leden kunnen hier vacatureteksten met informatie downloaden.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ruim 90 instellingen, scholen en andere opleiders, die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de geestelijke gezondheidszorg. Die leden gebruiken (e-learning) leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 140.000 (toekomstig) zorgprofessionals. Onze activiteiten worden (met inzet van externe leveranciers en inhoudsdeskundigen van leden) aangestuurd door een team van 20 medewerkers.

Meer weten over GGZ Ecademy? Volg een van onze gratis leerproducten, of bekijk de film die weergeeft wie we als vereniging zijn.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap