Wereld Suïcidepreventiedag

Vandaag is het Wereld Suïcidepreventiedag. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn.

GGZ Ecademy heeft verschillende leerproducten binnen het thema suïcidepreventie ontwikkeld. Hiermee willen we professionals in de ggz ondersteunen.

Vernieuwd leertraject

In 2020 hebben wij het basis leertraject Suïcidepreventie vernieuwd. Dit is een goed vertrekpunt voor iedere zorgprofessional in de ggz die wil weten hoe om te gaan met suïcidale cliënten. Het leertraject kwam tot stand met medewerking van redactieraadlid Derek de Beurs. De Beurs is hoofd Epidemiologie, data, evaluatie en monitoring bij het Trimbos-instituut.
In dit leertraject komen de recente inzichten uit onderzoek en praktijk aan bod. Ook besteden we aandacht aan de mogelijke inzet van mobiele technologie (zoals de app BackUp). Het leertraject geeft een gemeenschappelijk jargon en state-of-the-art informatie.

Vanwege de zwaarte van het thema heeft De Beurs een tip bij het maken van de e-learningmodule. “Bespreek de module met je collega’s als je deze afgerond hebt. Zie het als een groepsactiviteit en evalueer het eigen suïcidepreventiebeleid in de organisatie.”


Wil je op de werkvloer in gesprek over zelfmoord?

Op de werkvloer zijn verschillende activiteiten mogelijk, voor collega’s of richting cliënten. Lees hier meer over op de website van Stichting 113 Zelfmoordpreventie over Wereld Suïcidepreventiedag.
Ook heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie een e-learning speciaal voor naasten ontwikkeld. Je vindt deze online training op vraagmaar.113.nl.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap