Het transdiagnostische perspectief

Onlangs hebben we een serie animaties, GGZ Inspiraties, opgeleverd rond het thema transdiagnostiek. Ze behandelen kenmerken en emoties die niet onder een stoornis zijn te plaatsen, maar als een rode draad door allerlei DSM-classificaties heenlopen en ten grondslag liggen aan verschillende stoornissen. Je kunt de animaties kosteloos en alleen of met je medewerkers/studenten volgen. Je bekijkt ze via onze website.

De animaties sluiten aan bij een e-learning-module (in ontwikkeling)  over het transdiagnostische perspectief. Dit leertraject gaat dieper in op hoe en welke emoties en factoren verschillende stoornissen met elkaar gemeen hebben.

De GGZ Inspiratie over Schuld gaat in op vormen van schuld en hoe jij de cliënt met schuldgevoelens helpen kunt. Of het nu om ingebeelde of werkelijke schuld gaat, feit is dat schuldgevoelens veel problemen kunnen veroorzaken. Aan verschillende stoornissen liggen schuldgevoelens ten grondslag. Als zorgprofessional in de ggz is het je taak daar oog voor te hebben. Gesprekken zonder oordeel en besef creëren dat schuld een universele emotie is, kan ervoor zorgen dat de last voor de cliënt lichter wordt, met alle positieve gevolgen van dien.Schaamte speelt ons allemaal bij tijd en wijle parten. Dat is maar goed ook, want zonder gevoelens van schaamte zouden we ons volslagen ongemanierd, brutaal en vrijpostig gedragen. Maar wat als schaamte een te grote rol opeist en het leidt tot psychische problemen? Hoe ga je als hulpverlener om met schaamte bij een cliënt?

Angst is voor ons als kwetsbare wezens een permanente metgezel. We gaan wat ons beangstigt het liefst uit de weg. Dat werkt meestal, maar soms kost het vermijden van angst te veel inspanning. Het verdrukken van de angst wordt dan een probleem op zich met alle psychische gevolgen van dien. Voor de hulpverlener is het zaak aandacht te hebben voor angst bij een cliënt.

In je streven naar perfectionisme kun je je behoorlijk ongelukkig voelen en er zelfs in vastdraaien. Deze emotie ligt dan ook ten grondslag aan kwetsbaarheid voor psychopathologie. Want wat als je niet aan het perfecte plaatje voldoet? Wat zegt dat over jou? Zowel cliënten als hulpverleners zullen bij vlagen last hebben van perfectionisme, simpelweg omdat we in een door perfectie gedreven maatschappij leven. Het kan altijd beter en mooier. In deze animatie over perfectionisme staan we stil bij waar perfectionisme vandaan komt, waar het toe kan leiden en hoe we er een beetje mee kunnen leren omgaan.

Je kunt de GGZ Inspiraties over schuld, schaamte, angst en perfectionisme gratis bekijken. Leden van GGZ Ecademy krijgen bovendien ook nog toegang tot een leertraject dat dieper ingaat op transdiagnostisch werken.

In de geestelijke gezondheidszorg en daaromheen spelen thema’s waarover je als zorgprofessional misschien niet dagelijks nadenkt, maar die wel van invloed zijn op jouw werk. In de GGZ Inspiratie informeren we je aan de hand van microlearning (filmpjes, podcasts en animaties) over actuele vraagstukken en aanzetten tot nadenken. Alle GGZ Inspiraties zijn voor iedereen gratis toegankelijk via de website.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap