GGZ Ecademy

Scholen

Studenten van onder meer Social Work, Gezondheidszorg en Toegepaste Psychologie maken gebruik van de leerproducten van GGZ Ecademy.  Ze volgen de modules zelfstandig, samen met de docent als blended learning of tijdens de colleges.

Samenwerking met beroepsopleidingen in de ggz

Leden van GGZ Ecademy willen een bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma van de opleidingen in het mbo en hbo en de afstand tussen school en werkveld verkleinen. Voor studenten vormen de leerproducten een goede voorbereiding op bijvoorbeeld een stage in de ggz of de toekomstige beroepspraktijk. Een voordeel voor de  ggz-instellingen  is dat ze hierdoor sneller kwalitatief goed personeel kunnen werven.

Ook voor studenten die niet in de ggz gaan werken maar wel kennis moeten hebben van dat veld, zoals bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, zijn de e-learningmodules goed bruikbaar studiemateriaal. Lees de verhalen van onze leden

Aanbod scholen

GGZ Ecademy voor scholen

Leerproduct flexibel in te zetten: zelfstandig, in een college of blended
Helpdesk van scholen is het 1e aanspreekpunt voor studenten
Docenten en studenten enthousiast over het aanbod
Productcatalogus

De leerproducten van GGZ Ecademy

De scholen krijgen toegang tot een interessant aanbod van modules. Afhankelijk van het soort lidmaatschap kunnen de scholen gebruikmaken van 10 of meer modules uit het totaal aanbod van leerproducten. De onderwijsinstellingen integreren de leerproducten van GGZ Ecademy in de curricula.  De docenten van de opleidingen maken zelf per schooljaar een keuze uit de leerproducten rond thema’s als ‘Psychopathologie, Geneesmiddelen & Somatiek, Herstel, Motiverende gespreksvoering, Ambulantisering, Voorbehouden handelingen, Professioneel handelen, Forensische Psychiatrie, Mensen met een licht verstandelijke beperking en Verslavingszorg’.

Productcatalogus

Ervaringen van studenten en docenten.

In 2016 startte het project ‘Samenwerking Scholen – GGZ Ecademy’ en sinds die tijd volgen studenten en docenten e-learning van GGZ Ecademy. De docenten en studenten zijn ze erg enthousiast over de kwaliteit en actualiteit van het aanbod.  Benieuwd hoe de leden van GGZ Ecademy de leerproducten gebruiken? Lees de verhalen van onze leden

Kennis uitwisselen

De contactpersonen van de onderwijsinstellingen – de klankbordgroepleden-  krijgen bij het lidmaatschap ook toegang tot het netwerk van GGZ Ecademy met leden in de ggz branche. Ze ontmoeten elkaar tijdens ledendagen en seminars. Online delen klankbordgroepleden ervaringen in de community.

Aansluiten

Nieuwe leden die willen aansluiten zijn van harte welkom. Onderwijsinstellingen krijgen door een lidmaatschap toegang tot een selectie van de producten en diensten van GGZ Ecademy. Het totale aanbod is alleen toegankelijk voor de reguliere leden in de ggz. Weten welke onderwijsinstellingen lid zijn van GGZ Ecademy, kijk op onze ledenpagina.

Aanbod leerproducten

Ben je een student of docent bij een aangesloten onderwijsinstelling? Dan heb je toegang tot een selectie van leerproducten

Leerproducten voor mbo en hbo